Pereiti į pagrindinį turinį

Projekto numeris:

2020-1-LT01-KA101-077803

Projekto pradžia:

2020-12-01

Projekto pabaiga:

2022-06-30

Projekto koordinatorius:

Kauno informacinių technologijų mokykla

Partneriai:

Slovėnija,  SiMO Experience, Zana Kukanja, s.p.

Ispanija, Inercia Digital S.L.

Mokymo ir mokymosi praktikos galimybės

„Mokymo ir mokymosi praktikos galimybės“ – tai Erasmus+ programos projektas profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo darbuotojų mobilumui, truksiantis 19 mėnesių, pradedant vykdyti nuo 2020 m. gruodžio 1d. Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 4 profesinio/bendrojo lavinimo mokytojai vyks į priimančiąsias mokyklas, įmones ir organizacijas Ispanijoje ir Slovėnijoje. Pagrindinės projekto veiklos – kvalifikacijos kėlimo kursai ir darbo stebėjimas.

Šiuo projektu siekiamos įgyvendinti veiklos bus bendro Kauno informacinių technologijų mokyklos europinio mobilumo plano dalis.

Planuojami dviejų skirtingų temų kursai:

 • IKT – naujos technologijos – skaitmeninis raštingumas;
 • Naujos inovatyvios mokymo programos/pedagoginiai metodai/kvalifikacijos tobulinimo kursų kūrimas.

Įgyvendindami numatytas veiklas ne tik kelsime ir/ar tobulinsime bendrojo lavinimo dalykų mokytojų kompetencijas, bet taip pat kelsime jų motyvaciją. Tai yra mokyklos poreikiai, kuriuos patenkinti padės dalyvavimas tokio pobūdžio veiklose.

Kaip didžiausia tiesioginė nauda, gauta iš sėkmingai įgyvendinto tarptautinio projekto, numatoma ši:

 • Sukurti nauji ar patobulinti esami metodai, technologijos, naudojamos mokykloje;
 • Išplėsti ir/ar sustiprėję bendradarbiavimo ryšiai bei galimybės;
 • Pagerėjęs mokyklos žinomumas;
 • Padidėjusios bendrojo ugdymo darbuotojų kompetencijos;
 • Pasidalinimas atradimais bei sėkminga patirtimi su užsienio šalių pedagogais, su kuriais yra užmegztas ryšys iš ankstesnių projektų;
 • Padidėjusi mokinių motyvacija, įtraukti į ugdymo procesą tėvai;
 • Įvairių naujų metodų ir formų mokinių ugdymui, įtakojančių mokinių ugdymosi pasiekimų rezultatus, pritaikymas;
 • Pagerėjęs informacinių technologijų naudojimas;
 • Gerėjantis ugdymo/si aplinkos kūrimas, sistemingai ugdant mokinių informacinę kultūrą plėtojant jų kompiuterinį raštingumą;
 • Tobulinami dėstomų dalykų turiniai, mokymo metodika bei pagerėjęs mokymo/si proceso valdymas;
 • Mokinių pasiekimų, pažinimo ir pažangos vertinimo, kaip būtų galima kurti pokyčiams palankią ugdymo/si aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais, taikymas.

Be to, manoma, kad dalyvavimas tarptautiniuose Erasmus+ programos projektuose yra tiesiogiai susijęs su mokinių pasiekimų ir pažangos pokyčiais, nes teigiamai lemia veiksnius, darančius jiems įtaką:

 • Mokinių vertybinėms nuostatoms, pasitikėjimui, savirealizacijai;
 • Asmenybės raidos lūkesčiams;
 • Mokymo/si kokybei;
 • Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekiams;
 • Personalo valdymui.

Mokykla kaip organizacija dalyvaudama projektuose turi galimybę įnešti naujų idėjų į ugdymo procesą. Tuo pačiu, gali jų pasisemti iš partnerinių mokyklų/organizacijų gyvenimo bei jų valdymo, stiprinti bendradarbiavimą tarp mokyklos bendruomenės narių, o taip pat kelti savo žinomumą įvairiuose lygmenyse.

Projekto dalyviai

Profesinio ir bendrojo lavinimo dalykų mokytojai.

Darbuotojų atranka

Kviečiame mokyklos darbuotojus dalyvauti atrankoje ir savaitę stažuotis Ispanijos bei Slovėnijos mokymo įstaigose.

Stažuočių metu įgyvendinamos tokios veiklos kaip įvairių sričių specialistų darbo stebėjimas mokyklose, bendradarbiavimas su jais, atsižvelgiant į tai, kokias kompetencijas ar kokias žinias sieksite įgyti. Taip pat galima veikla – kursai.

Pildant dalyvio atrankos anketą ir apibrėžiant kokias kompetencijas norėtumėte kelti ar kokias žinias įgyti, atsižvelkite į stažuotės trukmę – tai 7 darbo dienos, iš kurių dvi skirtos kelionei.

Stažuotės bus pripažintos „Europass“ mobilumo dokumentais ar kursų pažymėjimais bei užskaitytos kaip kvalifikacijos kėlimas.

 Planuojama stažuočių pradžios data: 2022 m. vasario – balandžio mėn.

 Numatytas dalyvių skaičius:

 • 2 darbuotojai į Slovėniją
 • 2 darbuotojai į Ispaniją

Projekte gali dalyvauti mokytojai, bendrojo ugdymo įstaigų vadovai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai ir darbuotojai, dirbantys bendrojo ugdymo srityje (pavyzdžiui, mokytojų padėjėjai, patarėjai pedagoginiais klausimais, psichologai ir t. t.).

Dalyviai bus atrinkti konkurso tvarka pagal šiuos kriterijus:

 1. dalyvis aiškiai apibrėžia tobulintinas sritis ir pagrindžia jų poreikį;
 2. dalyvio užsienio kalbos žinios;
 3. dalyvio įgytų žinių, patirties sklaida;
 4. laiku pateikta atrankos anketa;
 5. patirtis dalyvaujant Erasmus+ projektuose. Pirmumo teisę turės tie dalyviai, kurie dar nėra buvę Erasmus+ stažuotėje. Jeigu atrankoje dalyvauja visi, kurie jau yra buvę tokio pobūdžio stažuotėje, tai pirmumo teisę turės tie, kurie buvo seniau.

 

Norinčius dalyvauti šiame projekte prašome užpildyti stažuotės dalyvio atrankos anketą (atsisiųsti). Įsivertinti užsienio kalbos žinias padės įsivertinimo lentelė (atsisiųsti).

Užpildytą atrankos anketą iki gruodžio 6 d. atsiųsti el. paštu gabriele.katine@kitm.lt

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Visos kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos bus padengtos iš projekto lėšų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į projektų vadovę Gabrielę Katinę, Laisvės al. 33, 302 kab. arba el. paštu gabriele.katine@kitm.lt

Erasmus+


Projekto numeris:

2020-1-LT01-KA101-077803

Projekto pradžia:

2020-12-01

Projekto pabaiga:

2022-06-30

Projekto koordinatorius:

Kauno informacinių technologijų mokykla

Partneriai:

Slovėnija,  SiMO Experience, Zana Kukanja, s.p.

Ispanija, Inercia Digital S.L.

Projekto naujienos

Kviečiame KITM darbuotojus dalyvauti Erasmus+ stažuotėse

KITM įgyvendina Erasmus+ programos projektus „Įgūdžių plėtra tarptautinėje aplinkoje“ bei „Mokymo ir mokymosi praktikos galimybės“ ir kviečia mokyklos darbuotojus stažuotis Vokietijos, Sl... Plačiau...

Mokytojų stažuotės Ispanijoje ir Slovėnijoje

Kauno informacinių technologijų mokykloje mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, o vienas iš mokymosi būdų – tai dalyvavimas Erasmus+ programos projektuose. 2022 metais įgyvendinome pr... Plačiau...