Pereiti į pagrindinį turinį

Projektai

Vykdomas
Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Kauno informacinių technologijų mokykloje

Vykdomas
Jungtinio projekto „Pameistrystė – nauja galimybė man!” profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse

Vykdomas
„Bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas Europos kontekste“ / „Improving general and professional competences in the European context“

Vykdomas
„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Vykdomas
Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas Kauno informacinių technologijų mokykloje

Baigtas
Jungtinis projektas „Pameistrystė – nauja galimybė man!“ didelėse įmonėse