Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


10 mėnesių

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

.NET programuotojas

.NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Programoje numatyti 3 moduliai, skirti kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti:

  • Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas;
  • Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas;
  • Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas.

Taip pat 2 pasirenkamieji moduliai:

  • Testavimu ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikų taikymas;
  • Taikomųjų .NET programų kūrimas naudojant ASP.NET karkasą.

Mokymo procesas vyksta modernia įranga aprūpintose klasėse, didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui(-si), kuris sudaro daugiau nei 70% mokymosi laikotarpio.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju .NET programuotoju.

Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.

Akademija.IT

Geriausiai stojamąjį testą išlaikę mokiniai bus pakviesti šios mokymo programos mokytis Akademija.IT, kurios partneriai yra asociacija INFOBALT, UAB „Festo“, UAB „TransUnion Baltics“ ir Kauno informacinių technologijų mokykla.

Akademija.IT yra įsteigta asociacijų INFOBALT ir „Tech City Lithuania“ bei Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro iniciatyva. Akademija.IT tikslas – suteikti paklausiausias ir analogų Lietuvoje neturinčias kvalifikacijas, leidžiančias ne tik išmokti programavimo ar testavimo pagrindų, bet ir įsilieti į kūrybišką ir dinamišką IT rinką.

Programos aprašas

.NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


10 mėnesių

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

Informacija stojantiesiems:

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061301
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061304
Programos apimtis: 50 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2969,00 Eur.

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje.

TEIKTI PRAŠYMĄ

Video

0% played
00:00/00:00