Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

Apskaitininkas

Programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką, kuris gebėtų savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, tvarkyti turto ir įsipareigojimų dokumentus bei registruoti juos apskaitoje, formuoti bei apskaityti pajamų ir sąnaudų duomenis.

Būsimieji apskaitininkai mokysis:

 • Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus;
 • Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas;
 • Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą;
 • Apskaityti kasos ir banko operacijas;
 • Tvarkyti atsargų apskaitą;
 • Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą;
 • Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą;
 • Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
 • Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus;
 • Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse, ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Įgiję apskaitininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.

  Įgijus apskaitininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

  Programos aprašas

  Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

  Mokymosi trukmė


  6 mėnesiai

  Turintiems kvalifikaciją

  10 mėnesių

  Baigusiems 12 klasių

  Informacija stojantiesiems:

  PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

  Programos kodas: P43041101
  Programos apimtis: 60 kreditų
  Mokymo forma: dieninis
  Stipendija: mokama
  Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur

  Mokymo planas

  PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

  Programos kodas: T43041102
  Programos apimtis: 50 kreditų
  Mokymo forma: dieninis
  Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2969,00 Eur.

  Mokymo planas

  Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje.

  TEIKTI PRAŠYMĄ

  Video

  0% played
  00:00/00:00