Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


10 mėnesių

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

Programinės įrangos testuotojas

Šios programos tikslas yra parengti kvalifikuotą darbuotoją – jaunesnįjį testuotoją, kuris prižiūrint vyresniajam specialistui gebės kurti ir vykdyti rankinį bei automatizuotą programinės įrangos testavimą.

Tam, kad testuotojas galėtų kvalifikuotai testuoti kitų sukurtą programą, jis turi įvaldyti skirtingas testavimo technikas. Ypač aktualus verslui automatizuotas testavimas, kuriam reikia programavimo žinių. Todėl testuotojo programą sudaro Linux ir reliacinėms DB (pvz. MySQL) skirti Java programuotojo programos moduliai bei specifiniai, susiję su funkciniu ir automatiniu testavimu, o taip pat ne mažiau svarbūs pasirenkamieji – žiniatinklio programų vartotojo sąsajos kūrimo, darbo komandoje pagal Agile-SCRUM – ir kt. moduliai. Būsimieji testuotojai mokomi kaip praktikoje aprašyti testavimo atvejus, kurti ir vykdyti nesudėtingus automatinius testus, patiems rašyti kodą, skirtą automatiniam testavimui.

Testavimo užsiėmimus veda IT profesionalai-praktikai. Mokymo procesas vyksta modernia įranga aprūpintose klasėse, didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui(-si), kuris sudaro daugiau nei 70% mokymosi laikotarpio.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurios kuria programinę įrangą ir ją testuoja. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu besimokantysis integruojamas į įmonės veiklos procesus ir praktikuojasi realioje darbo vietoje.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju programinės įrangos testuotoju programinės įrangos kūrimu užsiimančiose informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse ar kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Jaunesnysis testuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja. Specialistas gali toliau gilinti kvalifikaciją, dirbdamas kaip testuotojas, vyresnysis testuotojas, kokybės vadovas arba kaip programuotojas.

Įgijus jaunesniojo testuotojo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos, informacijos sistemų ar programų sistemų studijų krypčių programas.

Programos aprašas

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


10 mėnesių

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

Informacija stojantiesiems:

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061305
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061308
Programos apimtis: 50 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2969,00 Eur.

Mokymo planas

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje.

TEIKTI PRAŠYMĄ

Video

0% played
00:00/00:00