Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


1 metai

Turintiems kvalifikaciją

1 metai ir 6 mėnesiai

Baigusiems 12 kl.

Jaunesnysis sistemų administratorius

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą jaunesnįjį sistemų administratorių, kuris gebėtų prižiūrėti ir administruoti informacines sistemas, valdyti informacinės sistemos problemas, valdyti informacijos saugumą ir informacinių ir ryšių technologijų pokyčius.

Jaunesnysis sistemų administratorius mokosi valdyti kompiuterių sistemas ir tinklų infrastruktūrą. Jis turi žinoti, kaip konfigūruoti ir prižiūrėti serverius, atlikti atsarginių kopijų ir atkūrimo procedūras, taip pat stebėti ir analizuoti sistemos veikimo duomenis. Šioje srityje naudojamos įvairios technologijos, tokios kaip virtualizacija, tinklo saugumas, failų sistemų valdymas ir kt. Taip pat reikalingos žinios apie operacinės sistemos, pvz., Windows ir Linux, ir tinklo protokolus, pvz., TCP/IP ir DNS.

Jaunesnysis sistemų administratorius mokosi:

  • Operacinių sistemų (pvz., Windows, Linux) administravimo, konfigūravimo ir priežiūros;
  • Tinklo technologijų ir protokolų (pvz., TCP/IP, DNS, DHCP);
  • Duomenų saugojimo ir atkūrimo technologijų;
  • Virtualizacijos technologijų (pvz., VMware, Hyper-V);
  • Kibernetinės saugos.

Profesijos atstovai dažnai naudojasi šiomis technologijomis:

  • Operacinėmis sistemomis (pvz., Windows, Linux);
  • Tinklo įranga (pvz., maršrutizatoriai, komutatoriai);
  • Duomenų saugojimo sprendimais (pvz., NAS, SAN);
  • Virtualizacijos platformomis (pvz., VMware, Hyper-V, Kubernetes);
  • Automatizavimo ir sistemų administravimo įrankiais (pvz., Puppet, Ansible).

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama įmonėse, kurios diegia telekomunikacines paslaugas arba kurioms reikalinga eksploatuoti vidines komunikacijas. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Absolventai, įgiję jaunesniojo sistemų administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesniojo sistemų administratoriaus tipinės darbo priemonės: programinė ir techninė įranga, tinklo valdymo programinė įranga ir įrankiai, diagnostinės priemonės, testavimo įrankiai, komunikacinė įranga.

Baigus šią programą mokslą galima tęsti kolegijose ar universitetuose pagal technologijų mokslų studijų srities programas.

Programos aprašas

Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


1 metai

Turintiems kvalifikaciją

1 metai ir 6 mėnesiai

Baigusiems 12 kl.

Informacija stojantiesiems:

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061201
Programos apimtis: 90 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 6205,50 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061205
Programos apimtis: 70 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4095,00 Eur.

Mokymo planas

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje.

TEIKTI PRAŠYMĄ

Video

0% played
00:00/00:00