Pereiti į pagrindinį turinį

Baigusiems 8 klases

Išankstinė registracija į 9 klasę

Mokinius, baigusius 8 klases, priimame į I gimnazijos klasę (9 klasę) kartu pasirenkant vieną iš specialybių:

Dvejus metus (I ir II gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9 ir 10 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei pasirinktos profesinio mokymo programos (specialybės) modulius.

Baigus II gimnazijos klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III ir IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

Per 4 metus mokinys įgis pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei baigs profesinio mokymo programą, įgydamas pasirinktą specialybę.

Priimami mokiniai, turintys teigiamus metinius įvertinimus ir siekiantys ateitį sieti su informacinėmis technologijomis.

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji užpildo išankstinės registracijos formą. Visus užsiregistravusius birželio mėnesį kviesime į motyvacinį pokalbį.

Sutarčių pasirašymas vyks nuo 2024 m. birželio 26 d., apie motyvacinių pokalbių ir sutarčių pasirašymo laiką kiekvienas mokinys bus informuotas asmeniškai elektroniniu paštu.

Priėmimo tvarkos aprašas

 

Priėmimo dokumentai

Stojantieji užpildo nustatytos tvarkos prašymą (pildo mokykloje) ir pateikia šiuos dokumentus: 

  1. 8 kl. baigimo pažymėjimą (originalą). Mokiniai, turintys neigiamus pažymius, nepriimami.
  2. Sveikatos pažymą 027-1/a forma.
  3. Sveikatos pažymą 086/a forma.
  4. Dvi dokumentines nuotraukas (3×4 cm).
  5. Gimimo liudijimą arba asmens tapatybės dokumentą.

Atkreipiame dėmesį, kad MOKYKLA BENDRABUČIO NETURI.

 

Atnaujinta: 2024 m. balandžio 19 d.