Pereiti į pagrindinį turinį

Baigusiems 8 klases

Mokinius, baigusius 8 klases, priimame į I gimnazijos klasę (9 klasę) kartu pasirenkant vieną iš specialybių:

Dvejus metus (I ir II gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9 ir 10 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei pasirinktos profesinio mokymo programos (specialybės) modulius.

Baigus II gimnazijos klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III ir IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas pasirinktą specialybę.

Priimami mokiniai, siekiantys ateitį sieti su informacinėmis technologijomis.

 

Priėmimo tvarka

Stojantieji užpildo išankstinės registracijos formą, visus užsiregistravusius kviečiame į motyvacinį pokalbį.

Sutarčių pasirašymas vyks nuo 2023 m. birželio 26 d., apie sutarčių pasirašymo laiką kiekvienas mokinys bus informuotas asmeniškai.

Priėmimo tvarkos aprašas

 

Priėmimo dokumentai

Stojantieji užpildo nustatytos tvarkos prašymą (pildo mokykloje) ir pateikia šiuos dokumentus: 

  1. 8 kl. baigimo pažymėjimą (originalą). Mokiniai, turintys neigiamus pažymius, nepriimami.
  2. Sveikatos pažymą 027-1/a forma.
  3. Sveikatos pažymą 086/a forma.
  4. Dvi dokumentines nuotraukas (3×4 cm).
  5. Gimimo liudijimą arba asmens tapatybės dokumentą.

Atkreipiame dėmesį, kad MOKYKLA BENDRABUČIO NETURI.

 

Atnaujinta: 2023 m. rugsėjo 20 d.