Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 10 klasių

4 metai

Baigusiems 8 klases

Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų aptarnavimo techniką, kuris gebėtų savarankiškai valdyti ryšių technologijų problemas, diegti ir prižiūrėti informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, valdyti informacijos saugumą bei informacinių ir ryšių technologijų pokyčius.

Būsimieji kompiuterių tinklų aptarnavimo technikai mokomi:

 • Vykdyti kompiuterių tinklų projektavimo procesus;
 • Nustatyti galimus kritinius kompiuterių tinklų komponentų gedimus;
 • Administruoti problemų valdymą, balansuojant sąnaudas ir rizikas;
 • Šalinti informacinių ir ryšių technologijų sistemų ar jų komponentų sutrikimus;
 • Diegti, šalinti ir (ar) derinti techninę ir (ar) programinę įrangą ir susijusias jungtis;
 • Tirti tipines įtariamas atakas;
 • Valdyti tipinius saugumo incidentus;
 • Valdyti pokyčius, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimu ir priežiūra.

Didžiausias dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, nes patikimiausias kompetencijų įgijimo būdas yra realios įrangos naudojimas įgyvendinant numatytus tikslus. Mokymosi metu moksleivių naudojama įranga ir technologijos:

 • Cisco, Mikrotik, Hewlett-Packard, D-Link;
 • Ethernet, Wirelless, Firewall;
 • WiFi, DHCP, VLAN, VPN;
 • Windows Server, Linux (Red Hat, Debian);
 • VMware, Hyper-v, Docker;
 • Wireshark, Nmap;
 • HTTP, FTP, DNS, RDP, SSH;
 • Virtualizacija, Cloud.

Pasirinkus kompiuterių tinklų aptarnavimo techniko programą galima kartu mokytis Red Hat ir CISCO akademijose. Tai galimybė papildomai stiprinti profesines žinias ir įgūdžius bei gauti tarptautiniu lygmeniu pripažįstamus sertifikatus.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama įmonėse, kurios diegia telekomunikacines paslaugas arba kurioms reikalinga eksploatuoti vidines komunikacijas. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Absolventai, įgiję kompiuterių tinklų aptarnavimo techniko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse ir organizacijose, kurios užsiima IT ūkio priežiūra, naudoja ir diegia savas technologijas, dirba su IT srities projektais.

Baigus šią programą mokslą galima tęsti kolegijose ar universitetuose pagal technologijų mokslų studijų srities programas.

Programos aprašas

Kompiuterių tinklų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 10 klasių

4 metai

Baigusiems 8 klases

Informacija stojantiesiems:

Dvejus metus (I ir II gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9 ir 10 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei kompiuterių tinklų derintojo profesinio mokymo programos modulių.

Baigus II gimnazijos klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III ir IV gimnazijos klasėse (11 ir 12 klasėse).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas kompiuterių tinklų derintojo specialybę.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

Dvejus metus (III ir IV gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal vidurinio ugdymo programą visų 11 ir 12 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei kompiuterių tinklų derintojo profesinio mokymo programos modulių.

Pabaigus 12 klasę mokiniai toliau mokosi specialybės dalykų.

Per 2 metus ir 3 mėnesius mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas kompiuterių tinklų derintojo specialybę.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P42061203
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061203
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061207
Programos apimtis: 50 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2969,00 Eur.

Mokymo planas

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje (išskyrus baigusiems 8 klases).

TEIKTI PRAŠYMĄ

Video

0% played
00:00/00:00