Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 10 klasių

4 metai

Baigusiems 8 klases

Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkle ir gebantį dirbti įmonėse, kuriose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas.

Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijas, reikalingas skirtingiems kompiuterių tinklo derintojo veiklos procesams:

 • nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų įgyvendinimui;
 • duomenų modelių derinimui;
 • kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui;
 • kibernetinės saugos taikymui;
 • naujų darbo vietų įrengimui;
 • tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai;
 • tinklo duomenų srautų stebėjimui.

Mokymo programoje apibrėžiamos kompetencijos:

 • Techninės įrangos ir tinklo valdymo:
 • Cisco, Mikrotik, Hewlett-Packard, D-Link
 • Ethernet, Wirelless, Firewall
 • WiFi, DHCP, VLAN, VPN
 • Programinės įrangos ir paslaugų valdymo:
 • Windows Server, Linux (Red Hat, Ubuntu)
 • VMware, Hyper-v, Docker
 • Wireshark, Nmap, FTK
 • HTTP, FTP, DNS
 • Cloud technologijos

Didžiausias dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, nes patikimiausias kompetencijų įgijimo būdas yra realios įrangos naudojimas įgyvendinant numatytus tikslus.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama įmonėse, kurios diegia telekomunikacines paslaugas arba kurioms reikalinga eksploatuoti vidines komunikacijas. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Įgiję kompiuterių tinklų derintojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti įmonėse ir organizacijose, kurios užsiima IT ūkio priežiūra, naudoja ir diegia savas technologijas, dirba su IT srities projektais.

Baigus šią programą mokslą galima tęsti kolegijose ar universitetuose pagal technologijų mokslų studijų srities programas.

Programos aprašas

Kompiuterių tinklų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 10 klasių

4 metai

Baigusiems 8 klases

Informacija stojantiesiems:

Dvejus metus (I ir II gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9 ir 10 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei kompiuterių tinklų derintojo profesinio mokymo programos modulių.

Baigus II gimnazijos klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III ir IV gimnazijos klasėse (11 ir 12 klasėse).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas kompiuterių tinklų derintojo specialybę.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas

Dvejus metus (III ir IV gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal vidurinio ugdymo programą visų 11 ir 12 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei kompiuterių tinklų derintojo profesinio mokymo programos modulių.

Pabaigus 12 klasę mokiniai toliau mokosi specialybės dalykų.

Per 2 metus ir 3 mėnesius mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas kompiuterių tinklų derintojo specialybę.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P42061203
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061203
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 3237,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061207
Programos apimtis: 50 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2283,00 Eur.

Mokymo planas

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje (išskyrus baigusiems 8 klases).

TEIKTI PRAŠYMĄ

Video

0% played
00:00/00:00