Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 10 klasių

4 metai

Baigusiems 8 klases

Multimedijos technikas

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos multimedijos techniką, kuris dirbant komandoje ar individualiai gebės kurti ir redaguoti garso, vaizdo, dvimatės ir trimatės grafikos, animacijos produktus, taikant naujausius sprendimus bei programinę įrangą.

Mokymo programa apibrėžia šias kompetencijas:

  • Dvimatės ir trimatės grafikos produktų kūrimas bei redagavimas;
  • Animacijos produktų kūrimas ir redagavimas;
  • Vaizdo ir garso produktų kūrimas, montavimas bei redagavimas;
  • Skaitmeninės komunikacijos kanalų kūrimas ir vaizdo bei garso produktų publikavimas;
  • Filmavimas bepiločiu orlaiviu (dronu);
  • Statinių tinklalapių kūrimas;
  • Tinklalapių animacijos kūrimas.

Mokymo metu didžiausias dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, taip užtikrinant kuo didesnį žinių bagažą ir programų funkcijų įsisavinimą bei loginį, struktūrinį mąstymą.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba garso ir vaizdo produktų kūrimo ir redagavimo srityse. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Įgiję multimedijos techniko kvalifikaciją absolventai galės dirbti reklamos agentūrose, įrašų studijose, televizijos ir radijo kompanijose, skaitmeninių medijų įmonėse, taip pat individualiai.

Baigus šią programą mokslą galima tęsti kolegijose ar universitetuose pagal technologijų mokslų srities programas.

Programos aprašas

Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 10 klasių

4 metai

Baigusiems 8 klases

Informacija stojantiesiems:

Dvejus metus (I ir II gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9 ir 10 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei multimedijos techniko profesinio mokymo programos modulių.

Baigus II gimnazijos klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III ir IV gimnazijos klasėse (11 ir 12 klasėse).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas multimedijos techniko specialybę.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

Dvejus metus (III ir IV gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal vidurinio ugdymo programą visų 11 ir 12 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei multimedijos techniko profesinio mokymo programos modulių.

Pabaigus 12 klasę mokiniai toliau mokosi specialybės dalykų.

Per 2 metus ir 3 mėnesius mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas multimedijos techniko specialybę.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P42061101
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061101
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061101
Programos apimtis: 50 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2969,00 Eur.

Mokymo planas

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje (išskyrus baigusiems 8 klases).

TEIKTI PRAŠYMĄ

Video

0% played
00:00/00:00