Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

PHP programuotojas

PHP programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti pilnai funkcionuojančias informacines sistemas (angl. full stack), tam panaudojant nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Norintys įgyti jaunesniojo programuotojo kvalifikaciją bus mokomi šių gebėjimų ir kompetencijų:

  • Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas;
  • Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus informatikos principus ir metodus;
  • Kurti tipinę programinę įrangą;
  • Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą;
  • Projektuoti tipines reliacines ir nereliacines (NoSQL) duomenų bazes;
  • Programiškai įgyvendinti ir administruoti duomenų bazes;
  • Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas;
  • Taikyti aktualias programinės įrangos kūrimo metodikas;
  • Valdyti savo paties ir komandos atliekamą programinio kodo kūrimą.

Jaunesniajam PHP programuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija, žingeidumas ir noras tobulėti.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose, naudojančiuose PHP ir analogiškas bei susijusias aplinkas. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju PHP programuotoju.

Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesnysis PHP programuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis, savarankiškai fiksuoja ir pats tikrina savo darbo rezultatus, dirba ir bendrauja su kolegomis (programuotojais, sistemų analitikais, testuotojais, priežiūros specialistais, projektų vadovais), keičiantis technologijoms nuolat atnaujina ir gilina žinias, tobulina savo įgūdžius. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.

Programos aprašas

PHP programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

Informacija stojantiesiems:

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061304
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061307
Programos apimtis: 50 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2969,00 Eur.

Mokymo planas

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje.

TEIKTI PARAIŠKĄ

Video

0% played
00:00/00:00