Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 10 klasių

4 metai

Baigusiems 8 klases

JavaScript programuotojas

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti vartotojo kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir kt. prieigos įrenginiuose naudojamą programinę įrangą (angl. front-end), parengtą jungtis prie serverių sistemų, duomenų bazių, valdyti JavaScript programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Būsimieji JavaScript programuotojai mokomi:

  • Pažangių WEB aplikacijų kūrimo, naudojant naujausias technologijas;
  • Objektiškai orientuoto programavimo naudojant JavaScript programavimo kalbą;
  • Duomenų bazių projektavimo, kūrimo ir naudojimo įvairaus sudėtingumo projektuose;
  • JS Unit testavimo;
  • Front-End programavimo naudojant: HTML5, SASS, JavaScript, React JS, Redux;
  • Back-End programavimo naudojant: NODE JS, NoSQL, MongoDB, Express karkasą;
  • Pažangios darbo aplinkos paruošimo su Docker.

Mokymo procesas vyksta modernia įranga aprūpintose klasėse, didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui(-si), kuris sudaro daugiau nei 70% mokymosi laikotarpio.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju JavaScript programuotoju.

Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.

Programos aprašas

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

10 mėnesių

Baigusiems 12 klasių

2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 10 klasių

4 metai

Baigusiems 8 klases

Informacija stojantiesiems:

Dvejus metus (I ir II gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9 ir 10 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei JavaScript programuotojo profesinio mokymo programos modulių.

Baigus II gimnazijos klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa III ir IV gimnazijos klasėse (11 ir 12 klasėse).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas JavaScript programuotojo specialybę.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

Dvejus metus (III ir IV gimnazijos klasėse) mokiniai mokysis pagal vidurinio ugdymo programą visų 11 ir 12 klasių bendrojo ugdymo dalykų bei JavaScript programuotojo profesinio mokymo programos modulių.

Pabaigus 12 klasę mokiniai toliau mokosi specialybės dalykų.

Per 2 metus ir 3 mėnesius mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas JavaScript programuotojo specialybę.

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P42061303
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061303
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061306
Programos apimtis: 50 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2969,00 Eur.

Mokymo planas

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje (išskyrus baigusiems 8 klases).

TEIKTI PRAŠYMĄ

Video

0% played
00:00/00:00