Pereiti į pagrindinį turinį

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas

Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, mokykloje organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą organizuoja ir vykdo mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkta kompetencijų vertinimo institucija.

Ši institucija yra Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Visa informacija www.kpmpc.lt.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. sausio 14 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-15, bei 2023 m. spalio 4 d. Nr. V-1294 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Teisės aktą rasite čia.

KITM asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymo tvarkos aprašas

 

Teorinės dalies vertinimo tvarkaraščiai

Kvalifikacijų tvarkymo institucija iš profesinio mokymo teikėjų iki einamųjų metų lapkričio 1 d. surinkusi informaciją, kasmet sudaro ir patvirtina ateinančių kalendorinių metų teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštį (patvirtintas tvarkaraštis, esant būtinybei, gali būti tikslinamas, bet ne vėliau nei likus 14 darbo dienų iki kompetencijų vertinimo). Atkreipiame dėmesį, kad kompetencijų vertinimo tvarkaraštyje nurodytos testavimo datos yra skirtos visiems profesinio mokymo teikėjams.

2024 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo teorinės dalies (žinių) vertinimo tvarkaraštis

KITM asmens įgytų kompetencijų teorinės dalies vertinimo 2024 metų tvarkaraštis

KITM asmens įgytų kompetencijų teorinės dalies vertinimo 2024 m. LIEPOS mėn. tvarkaraštis

 

Praktinės dalies vertinimo tvarkaraščiai

Profesinio mokymo įstaigoms planuojant praktinės dalies kompetencijų vertinimą būtina kreiptis į atitinkamo sektoriaus pasitelktą teikėją. Pasitelktų teikėjų suvesta informacija apie praktinės dalies kompetencijų vertinimą profesinio mokymo įstaigose pateikiama žemiau esančiuose tvarkaraščiuose pagal sektorius. Kauno informacinių technologijų mokykla yra IRT srities pasitelktas teikėjas.

Informacinių ir ryšių technologijų sektorius

Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektorius

Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektorius

KITM asmens įgytų kompetencijų praktinės dalies vertinimo 2024 metų tvarkaraštis

KITM asmens įgytų kompetencijų praktinės dalies vertinimo 2024 m. LIEPOS mėn. tvarkaraštis

 

Atnaujinta: 2024 m. liepos 1 d.