Pereiti į pagrindinį turinį

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

1 metai

Baigusiems 12 klasių

Java programuotojas

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą Java programuotoją, kuris gebės projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes taikant naujausias technologijas bei dirbti komandoje naudojant moderniausius įrankius.

Programa skirti parengti jaunesnįjį programuotoją, mokantį taikyti šiuolaikinius programinės įrangos kūrimo procesus bei išmanantį šias technologijas:

 • FRONT-END – interaktyvių vartotojų sąsajų kūrimas:
  - HTML5;
  - CSS3;
  - SASS;
  - Bootstrap, Material CSS karkasai;
  - JavaScript (ES6);
  - React;
  - JavaFX.
 • BACK-END – WEB, darbalaukio ir mobiliųjų aplikacijų programavimas:
  - Programavimo pagrindai;
  - Turinio valdymo sistemos (WordPress);
  - Objektinis programavimas;
  - Reliacinės duomenų bazės (MySQL);
  - Internetinių aplikacijų kūrimas naudojant Java Spring karkasą;
  - Mobiliųjų Android aplikacijų kūrimas;
  - Darbalaukio aplikacijų kūrimas;
  - GIT.

Vykdant mokymo programą taip pat mokinama operacinių sistemų, kompiuterių architektūros, Agile SCRUM metodologijos.

Labai didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui(-si), kuris sudaro daugiau nei 70% mokymosi laikotarpio. Gabiausi mokiniai turi galimybę praktines žinias gilinti realiuose projektuose bei dalyvauti meistriškumo konkursuose.

Praktika ir įsidarbinimas

Praktika atliekama informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Taip pat galimos Erasmus+ programos profesinės stažuotės, kurių metu atliekama praktika užsienio įmonėse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Įgiję jaunesniojo Java programuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti įmonėse ir organizacijose, kurios kuria mobilias ir darbalaukio aplikacijas, WEB informacines sistemas, tinklalapius, portalus, turinio valdymo sistemas ir elektroninės komercijos sistemas.

Baigus šią programą mokslą galima tęsti kolegijose ar universitetuose pagal technologijų mokslų studijų srities programas.

Programos aprašas

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymosi trukmė


6 mėnesiai

Turintiems kvalifikaciją

1 metai

Baigusiems 12 klasių

Informacija stojantiesiems:

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: P43061302
Programos apimtis: 60 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Stipendija: mokama
Mokslo kaina: nemokamas. Pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 4138,00 Eur.

Mokymo planas

PRIĖMIMO TVARKA IR TERMINAI

Programos kodas: T43061305
Programos apimtis: 50 kreditų
Mokymo forma: dieninis
Mokslo kaina: nemokamas. Turintiems dvi ar daugiau kvalifikacijų arba pasibaigus valstybės finansuojamoms vietoms – 2969,00 Eur.

Mokymo planas

Stojančiųjų priėmimas vykdomas LAMA BPO informacinėje sistemoje.

TEIKTI PRAŠYMĄ

Video

0% played
00:00/00:00