Pereiti į pagrindinį turinį

Vidinis pranešimų kanalas

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

KITM Vidiniame kanale pranešimus gali palikti:

  • esami ir buvę KITM darbuotojai;
  • asmenys sutartiniais santykiais susiję su KITM (pvz. stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Čia galite pateikti pranešimą apie Kauno informacinių technologijų mokyklos darbuotojo:

  1.  galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  2.  administracinį nusižengimą,
  3.  tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  4.  šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  5.  ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių.

Turėdami informaciją apie KITM darbuotojų padarytus teisės pažeidimus ar netinkamą elgesį, užpildykite Pranešimo apie pažeidimą KITM formą ir pateikite ją el. paštu: korupcija@kitm.lt.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis neigiamą informaciją vidiniu kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.  

KITM prevencininkas informaciją pateikusį asmenį nedelsdamas informuoja apie informacijos gavimo faktą, jei asmuo išreiškia valią būti informuotu. Baigus tikrinti neigiamą informaciją, KITM prevencininkas nedelsdamas raštu informuoja neigiamą informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

 

Atnaujinta: 2022 m. gruodžio 14 d.