Pereiti į pagrindinį turinį

Mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas)

Pirmininkas:

Andrius Plečkaitis – Asociacijos „Infobalt“ projektų vadovas

Nariai:

  1. Vytautas Boska – Kauno informacinių technologijų mokyklos mokytojas ekspertas
  2. Džesika Bernotaitė – Kauno regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji specialistė
  3. Evaldas Žvinklys – Kauno informacinių technologijų mokyklos praktinio mokymo vadovas
  4. Danas Kaminskas – Kauno informacinių technologijų mokyklos mokinys
  5. Rimvydas Jančiauskas – UAB „Elsis Pro“ vykdomasis direktorius
  6. Martynas Kašelionis – MB „ITnova“ direktorius
  7. Romualda Kavaliauskienė – ŠMSM mokymosi visą gyvenimą departamento profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė
  8. Greta Šimukauskaitė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus specialistė

Kadencijos trukmė – 5 metai (nuo 2019-03-05 iki 2024-03-03)

Mokyklos Tarybos darbo reglamentas

Tarybos veikla:

2024 m. vasario 13 d. Tarybos posėdžio metu buvo aptarta bei patvirtinta: 2024-2026 m. mokyklos strateginio planas, mokyklos darbo apmokėjimo sistema, pareigybių sąrašas, metinės pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos, metinė veiklos ataskaita, Tarybos metinė veiklos ataskaita.

2023 m. spalio 19 d. Tarybos posėdžio metu buvo aptarti 2023 m. priėmimo rezultatai, patvirtintas 2024 m. priėmimo planas, apžvelgtas Mokyklos kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimas ir aptartas 2024 m. pajamų-išlaidų planavimas.

2023 m. vasario 21 d. Tarybos posėdžio metu aptartos bei patvirtintos: metinė veiklos ataskaita, metinė pajamų ir išlaidų sąmata bei Tarybos metinė veiklos ataskaita. 

2022 m. spalio 27 d. Tarybos posėdžio metu buvo aptarti 2022 m. priėmimo rezultatai, patvirtintas 2023 m. priėmimo planas ir apžvelgtas Mokyklos kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimas.

2022 m. kovo 24 d. Tarybos posėdžio metu aptarta bei patvirtinta: metinė veiklos ataskaita, metinė pajamų ir išlaidų sąmata, Tarybos metinė veiklos ataskaita.

2021 m. spalio 27 d. Tarybos posėdžio metu buvo aptarta 2021 m. priėmimo rezultatai, patvirtintas 2022 m. priėmimo planas ir apžvelgtas Mokyklos kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimas.

2021 m. kovo 9 d. Tarybos posėdžio metu aptartos bei patvirtintos – metinė veiklos ataskaita, metinė pajamų ir išlaidų sąmata bei Tarybos metinė veiklos ataskaita. Taip pat, buvo aptartas veiksmų planas ir jo sudarymui reikalingi rodikliai, galintys įtakoti absolventų įsidarbinamumo skaičiaus didėjimą.

2020 m. gruodžio 18 d. Tarybos posėdžio metu aptarti rudens priėmimo rezultatai ir planuojamas priėmimas į konkrečias programas 2021 m. Taip pat, aptarti bei patvirtinti – Vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos aprašas ir Mokyklos strateginis veiklos planas.

2020 m. kovo 24 d. Tarybos posėdžio metu aptarti vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo, naujo mokyklos strateginio plano rengimo bei bendro mokymosi vietų skaičiaus nustatymo klausimai. Taip pat, aptartos ir patvirtintos – metinė pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo bei metinė Tarybos veiklos ataskaita.

2019 m. spalio 17 d. Tarybos posėdžio metu apžvelgti priėmimo rezultatai, aptartas mokymo programų kaitos ir praktikos vietų poreikis bei komunikacijos analizė, aprobuoti bendrieji darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principai.

2019 m. birželio 27 d. Tarybos posėdžio metu aptarti priėmimo ir mokinių pritraukimo bei vidinės profesinės mokymo kokybės užtikrinimo klausimai.

2019 m. balandžio 17 d. įvyko pirmasis mokyklos Tarybos posėdis, kurio metu išrinktas Tarybos pirmininkas, aptarti Tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, patvirtintas darbo reglamentas bei veiklos funkcijos.

 

Atnaujinta: 2023 m. gruodžio 29 d.