Pereiti į pagrindinį turinį

Mokinių taryba

Pirmininkas: Dovydas Korsakas

Nariai:

 1. GJS 23/1 – Simona Prokopaitė
 2. GKT 23/1 – Martynas Zubrickas
 3. GM 23/1 – Viktorija Domantaitė
 4. GJS 22/1 – Matas Šiūša
 5. GJS 22/2 – Dovydas Korsakas
 6. GM 22/1 – Augustas Vaičiulis
 7. GM 21/1 – Simonas Marčiulaitis
 8. GJS 21/1 – Dovydas Povilaitis
 9. M 23/1v – Sofija Stasiulytė Schettini
 10. M 23/2v – Ūla Ardzijaiskaitė
 11. JS 23/1v – Gytis Stravinskas
 12. KT 23/1v – Pijus Petraška
 13. GM 20/1 – Tadas Česonis
 14. GŽ 20/1 – Donatas Tadaravičius
 15. KT 22/1v – Mindaugas Pabalys
 16. M 22/1v – Gvidas Komisoraitis
 17. JS 22/1v – Matas Petraitis

Kadencijos trukmė – 2 metai (nuo 2023-11-13 iki 2025-11-13)

Mokinių tarybos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra grupių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas vadovas. Mokinių taryba inicijuoja ir  padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į mokyklos Tarybą.

Kauno informacinių technologijų mokyklos mokinių tarybos tikslas:

Suvienyti KITM mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime.

Mokinių tarybos uždaviniai:

 • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą, kūrybiškumą, individualumą, saviraišką.
 • Atstovauti mokinių interesus mokyklos bendruomenėje.

Mokinių tarybos reglamentas

Tarybos veikla:

2023 m. rugsėjo 12 d. mokinių tarybos posėdžio metu buvo išrinktas naujasis mokinių tarybos pirmininkas. Aptarti mokytojų dienos organizaciniai klausimai.

2023 m. gegužės 9 d. posėdžio metu aptarti organizaciniai klausimai, susiję su geriausių KITM gimnazistų mokslo metų pabaigos kelione į Nidą.

2023 m. sausio 16 d. mokinių tarybos posėdžio metu vyko 2022 metų mokinių tarybos veiklos aptarimas, planuojami renginiai, kurie vyks 2023 metais.

 

Atnaujinta: 2024 m. sausio 12 d.