Pereiti į pagrindinį turinį

Mokinių taryba

Pirmininkas: Andrius Kaminskas (GM19/1)

Nariai:

 1. Dovydas Mikalauskas (GJS21/1)
 2. Benas Kleiza (GM21/1)
 3. Nojus Rickevičius (GM20/1)
 4. Nojus Kavaliauskas (GŽ20/1)
 5. Arnas Dainys (GKT19/1)
 6. Andrius Kaminskas (GM19/1)
 7. Mantas Dambrauskas (KT20/1v)
 8. Kipras Zelenkovas (ŽP20/1v)
 9. Erikas Prekevičius (ŽP20/2v)
 10. Karolis Tauterys (M20/1v)
 11. Dominykas Tadaravičius (M20/2v)
 12. Martynas Šarakauskas (JS21/1v)
 13. Justinas Miliauskas (M21/1v)
 14. Jonas Mozgeris (KT21/1v)
 15. Mantas Morkūnas (M21/2v)

Kadencijos trukmė – 2 metai (nuo 2021-11-15 iki 2023-11-15)

Mokinių tarybos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra grupių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas vadovas. Mokinių taryba inicijuoja ir  padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į mokyklos Tarybą.

Kauno informacinių technologijų mokyklos mokinių tarybos tikslas:

Suvienyti KITM mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime.

Mokinių tarybos uždaviniai:

 • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą, kūrybiškumą, individualumą, saviraišką.
 • Atstovauti mokinių interesus mokyklos bendruomenėje.

Mokinių tarybos reglamentas

Tarybos veikla:

2021 m. lapkričio 15 d. įvyko pirmasis mokinių tarybos posėdis, kurio metu išrinktas mokinių tarybos pirmininkas, aptartas darbo reglamentas.