Pereiti į pagrindinį turinį

Apskaitos tvarkymas

Programos kodas: N43041101
Programos apimtis: 30 kreditų
Mokymosi trukmė: 540 valandų (13,5 savaitės)
Programos aprašas: Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa

Suteikiamos kompetencijos:

  • Registruoti ūkines operacijas buhalterinėje apskaitoje ir pildyti apskaitos registrus;
  • Suvesti apskaitos duomenis į apskaitos programas;
  • Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą;
  • Apskaityti kasos ir banko operacijas;
  • Tvarkyti atsargų apskaitą;
  • Tvarkyti gautinų sumų ir kito trumpalaikio turto apskaitą;
  • Tvarkyti mokėtinų sumų apskaitą;
  • Tvarkyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą;
  • Dokumentuoti pirkimus ir pardavimus, pildyti apskaitos registrus;
  • Tvarkyti pajamų ir sąnaudų apskaitą.

 

Atnaujinta: 2023 m. balandžio 13 d.