Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Mokymo planai ir mokymo grafikai

Kauno informacinių technologijų mokykloje 2020-2021 mokslo metais vykdomos tokios mokymo programos:

 

Mokiniai, įstoję po 8 klasių, eksperimento tvarka mokosi keturis metus pagal bendrojo lavinimo (t.y. I, II, III, IV gimnazijos klasių programas) ir kartu įgyjant pasirinktą profesiją:

 

9 klasė:

 

10 klasė

 

Mokiniai, įstoję po 10 klasių, mokosi du metus ir tris mėnesius arba du su puse metų pagal bendrojo lavinimo (t.y. III ir IV gimnazijos klasių programas) ir kartu įgyjant pasirinktą profesiją:

 

I kursas (III gimnazijos klasė)

 

 

II kursas (IV gimnazijos klasė)

 

III kursas (mokosi profesijos)

 

Mokiniai, įstoję po 12 klasių siekia įgyti pirmą kvalifikaciją ir mokosi  vienerius metus. Programos apimtis 60 kreditų.

 

Mokiniai, kurie mokosi pagal tęstinio profesinio mokymo programas. Numatoma mokymosi trukmė 6 mėnesiai. grupė). Programos apimtis 50 kreditų.

 

Dalinkimės...Share on Facebook