Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Mokyklos taryba (kolegialus valdymo organas)

Pirmininkas:

Andrius Plečkaitis – Asociacijos ,,Infobalt“ projektų vadovas

Nariai:

Vytautas Boska – Kauno informacinių technologijų mokyklos mokytojas ekspertas

Džesika Bernotaitė – Kauno regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji specialistė

Evaldas Žvinklys – Kauno informacinių technologijų mokyklos praktinio mokymo vadovas

Danas Kaminskas – Kauno informacinių technologijų mokyklos mokinys

Rimvydas Jančiauskas – UAB ,,Elsis Pro“ vykdomasis direktorius

Martynas Kašelionis – MB ,,ITnova“ direktorius

Romualda Kavaliauskienė – ŠMSM mokymosi visą gyvenimą departamento profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė

Greta Šimukauskaitė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus specialistė

                         

Kadencijos trukmė – 5 metai (nuo 2019 – 03 – 05 iki 2024 – 03 – 03).

Mokyklos Tarybos darbo reglamentas

Tarybos veikla:

2019 m. balandžio 17 d. įvyko pirmasis mokyklos Tarybos posėdis, kurio metu išrinktas Tarybos pirmininkas, aptarti Tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, patvirtintas darbo reglamentas bei veiklos funkcijos.

2019 m. birželio 27 d. Tarybos posėdžio metu aptarti priėmimo ir mokinių pritraukimo bei vidinės profesinės mokymo kokybės užtikrinimo klausimai.

2019 m. spalio 17 d. Tarybos posėdžio metu apžvelgti priėmimo rezultatai, aptartas mokymo programų kaitos ir praktikos vietų poreikis bei komunikacijos analizė, aprobuoti bendrieji darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principai.

2020 m. kovo 24 d. Tarybos posėdžio metu aptarti vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo, naujo mokyklos strateginio plano rengimo bei bendro mokymosi vietų skaičiaus nustatymo klausimai. Taip pat, aptartos ir patvirtintos – metinė pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo bei metinė Tarybos veiklos ataskaita.

2020 m. gruodžio 18 d. Tarybos posėdžio metu aptarti rudens priėmimo rezultatai ir planuojamas priėmimas į konkrečias programas 2021 m. Taip pat, aptarti bei patvirtinti – Vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos aprašas ir Mokyklos strateginis veiklos planas.

2021 m. kovo 9 d. Tarybos posėdžio metu aptartos bei patvirtintos – metinė veiklos ataskaita, metinė pajamų ir išlaidų sąmata bei Tarybos metinė veiklos ataskaita. Taip pat, buvo aptartas veiksmų planas ir jo sudarymui reikalingi rodikliai, galintys įtakoti absolventų įsidarbinamumo skaičiaus didėjimą.

2021 m. spalio 27 d. Tarybos posėdžio metu buvo aptarta 2021 m. priėmimo rezultatai, patvirtintas 2022 m. priėmimo planas ir apžvelgtas Mokyklos kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimas.

Dalinkimės...Share on Facebook