Pereiti į pagrindinį turinį

Projekto numeris:

2017-1-LT01-KA116-03512

Projekto pradžia:

2017-09-01

Projekto pabaiga:

2018-08-31

Projekto koordinatorius:

Kauno informacinių technologijų mokykla

Partneriai:

Airija, Temis International Education

Portugalija, EPD – European Projects Development

Italija, Euroform RFS

Ispanija, ESMOVIA

Vokietija, der hess

Take Care of Your Career

„Take Care of Your Career“ –  tai Erasmus+ programos projektas profesinio mokymo mokinių ir personalo mobilumui, truksiantis vienerius metus, pradedant vykdyti nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 20 moksleivių bei 9 už profesinį mokymą atsakingi darbuotojai vyks į priimančiąsias mokyklas, organizacijas ir įmones Ispanijoje, Airijoje, Italijoje bei Portugalijoje. Taip pat iš Vokietijos atvyks informacinių technologijų specialistas, kuris praves kompiuterinio žaidimo kūrimo mokymus / dirbtuves moksleiviams. Projekto tikslai – tai didinti profesinio mokymo įstaigų patrauklumą, orientuojantis į mokymo kokybę ir keliant mokytojų profesines kompetencijas. Taip pat didinti moksleivių integracijos į darbo rinką kiekybinius ir kokybinius rodiklius, skatinant jų verslumą bei suteikiant galimybę atlikti praktiką užsienio įmonėje. Pagrindinės projekto veiklos – tai mėnesio trukmės moksleivių praktika įmonėse bei savaitės trukmės mokytojų profesinių kompetencijų kėlimas stebint užsienio kolegų darbą bei vedamas pamokas. Planuojami projekto rezultatai: pakeltos mokytojų kompetencijos; moksleivių įgytos profesinės bei socialinės kompetencijos, reikalingos integruojantis į darbo rinką. Šie rezultatai teigiamai paveiks profesinį mokymą, kadangi gerinant mokymo procesą ir didinant kokybę yra didinimas profesinio mokymo aktualumas bei patrauklumas.

Erasmus+


Projekto numeris:

2017-1-LT01-KA116-03512

Projekto pradžia:

2017-09-01

Projekto pabaiga:

2018-08-31

Projekto koordinatorius:

Kauno informacinių technologijų mokykla

Partneriai:

Airija, Temis International Education

Portugalija, EPD – European Projects Development

Italija, Euroform RFS

Ispanija, ESMOVIA

Vokietija, der hess