Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Žiniatinklio programuotojas

Ką aš sugebėsiu?

Modulinė žiniatinklio programuotojo mokymo programa skirta parengti žiniatinklio programuotojus, išmanančius kompiuterio architektūros ir operacinių sistemų, taikomųjų programų pritaikymo vartotojų poreikiams, grafinio dizaino, kompiuterinės grafikos kūrimo, objektinio programavimo, taikomojo programavimo, tinklalapių kūrimo pagrindus

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, kuris išmanys apie kompiuterinės grafikos kūrimą, objektinį programavimą, taikomąjį programavimą, tinklalapių kūrimą, taikomųjų programų naudojimą, operacinių sistemų derinimą. Programa skirta asmenims įgijusiems ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
Įgiję žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti įmonėse ir organizacijose kurios kuria, prižiūri internetinius puslapius ar žiniatinklio taikom1sias programėles, atlieka internetinių puslapių projektavimo, kūrimo ir administravimo darbus, geba naudotis web platformomis, dirbti su rastrine grafika, kurti ir apdoroti vaizdus, talpinti internetinėje parduotuvėje nesudėtingas dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas mobiliems įrenginiams, analizuoja ir taiko informacinių sistemų saugumo priemones.
Mokymo programa apibrėžia šias kompetencijas:
eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti operacines sistemas; pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams, projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius, pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis, kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus, taikyti logines funkcijas taikymo programavime, taikyti objektinio programavimo technologiją kuriant internetinius puslapius su tam pritaikyta programavimo kalba, kurti, testuoti ir talpinti internetinėje parduotuvėje nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems įrenginiams bei išmanyti XML, jQuery ir AngularJS karkasų naudojimą internetiniuose puslapiuose, analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones.

Žiniatinklio programuotojas gali dirbti įmonėse ir organizacijose kurios kuria, prižiūri internetinius puslapius ar kuria žiniatinklio programėles.

Būsimieji žiniatinklio programuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų.

Praktinių užsiėmimų metu mokomi: kompiuterinės grafikos kūrimo, objektinio programavimo, taikomojo programavimo, tinklalapių kūrimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo.
Praktika atliekama įmonėse ir organizacijose kurios kuria, prižiūri internetinius puslapius.

Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Žiniatinklio programuotojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl. – 1 m.
Baigusiems 10 kl. – 2.5 m.

  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Stojantieji laiko bendrųjų gebėjimų testą.
  • Pirmenybė pasirinkus kartu mokytis Red Hat arba Cisco akademijose. 

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook