Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
(8 37) 20 17 10 info@kitm.lt

Žiniatinklio programuotojas

Ką aš sugebėsiu?

Programos tikslas –  parengti aukštos kvalifikacijos žiniatinklio programuotoją, kuris gebės projektuoti, kurti žiniatinklio aplikacijas taikant naujausias technologijas bei dirbti komandoje naudojant moderniausius įrankius.

Modulinė mokymo programa skirta parengti žiniatinklio programuotoją, išmanantį naujausias FRONT-END (interaktyvių vartotojų sąsajų kūrimo) ir BACK-END (vidinių WEB sistemų programavimo) technologijas, bei mokantį taikyti šiuolaikinius programinės įrangos kūrimo procesus.

Mokymo programoje apibrėžiamos šios kompetencijos:

 • FRONT-END (interaktyvių vartotojų sąsajų kūrimas):
  • HTML5
  • CSS3
  • SASS
  • Bootstrap, Material CSS karkasai
  • JavaScript (ES6)
  • React
  • Redux

 

 • BACK-END (vidinių WEB sistemų programavimas):
  • Programavimo pagrindai
  • Turinio valdymo sistemos
  • PHP objektinis programavimas
  • Python
  • Reliacinės duomenų bazės
  • WEB servisai
  • Laravel PHP karkasas
  • Mobilių aplikacijų kūrimas
  • GIT
  • Rankinis ir automatinis testavimas

Be aukščiau paminėtų kompetencijų įgyjamos bendrosios kompetencijos: operacinės sistemos, kompiuterių architektūra, Agile SCRUM metodologija.

Įgiję žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti įmonėse ir organizacijose, kurios kuria WEB informacines sistemas, tinklalapius, portalus, turinio valdymo sistemas, elektroninės komercijos sistemas , mobilias aplikacijas.

Labai didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, o gabiausi mokiniai turi galimybę praktines žinias gilinti realiuose projektuose bei dalyvauti meistriškumo konkursuose.

Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos verslo įmonėse. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Į.

Baigus šią programą mokslą galima tęsti kolegijose bei universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities programas. 

Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinio  išsilavinimo I dalį (8 klases), pagrindinį išsilavinimą (10 klasių),  vidurinį išsilavinimą (12 klasių) ar jau įgijusiems kvalifikaciją.

 

Mokymosi trukmė

Baigusiems 8 kl. – 4 metai

Baigusiems 10 kl. – 2.5 metų

Baigusiems 12 kl. – 1 metai

 • Mokymas(is) – tik dieninis.
 • Mokama stipendija.
 • Mokslas – nemokamas.
 • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook