Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

VIDURINIS UGDYMAS

Gimnazijos III-IV (11-12) klasėje mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Siūlome šias
modulines profesinio mokymo programas:

  • Kompiuterių tinklų derintojo;
  • Multimedijos paslaugų teikėjo;
  • Žiniatinklio programuotojo;
  • Sekretoriaus;
  • Finansinių paslaugų teikėjo.

Mokymosi trukmė – 2,5 metų.

Po dviejų metų (pabaigus 12 klasę) mokiniai, išlaikę mokyklinius/valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę vidurinio ugdymo programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi pasirinktos specialybės dalykų. Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, mokykloje organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Dalis mūsų mokyklos absolventų sėkmingai tęsia mokslus Kauno kolegijoje arba kitose aukštosiose mokyklose (kvalifikacijos egzaminas įskaitomas kaip vienas valstybinis egzaminas, jei absolventas stoja į tos pačios krypties studijų programą aukštojoje mokykloje arba kolegijoje).

Mokymasis KITM – pats patikimiausias kelias į saugią savarankišką jauno žmogaus ateitį.

 

11 KLASĖ 12 KLASĖ
Dalinkimės...Share on Facebook