Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Tarptautinis partnerių susitikimas Estijoje

Birželio 10 – 12 dienomis projektų vadovė Irma Šiaulytė, IT mokytojas specialistas Jevgenij Chomaniuk ir profesijos mokytojas Andrius Zykas dalyvavo Sillamäe, Estijoje – antrajame tarptautiniame partnerių susitikime, įgyvendinant strateginių partnerysčių projektą “VETworking@NETworking”. Susitikimo metu buvo aptarti projekto vykdymo koordinaciniai ir finansiniai aspektai, didelis dėmesys skirtas sklaidos, projekto kokybės kontrolės klausimams. Taip pat, svarstyta atlikti projekte dalyvaujančių besimokančiųjų kompetencijų pokyčio vertinimą, peržiūrėta sukurto intelektinio turinio dalis bei įvertinta aprašytos programos dalis. To pasekoje, aptarti esami trūkumai ir svarstyti jų pašalinimo būdai. Diskutuota apie sekančius projekto įgyvendinimo etapus. Be to, buvo susipažinta su Estijos partnerio „Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus“ mokyklos aplinka, infrastruktūra ir turimomis priemonėmis, kurios bus reikalingos įgyvendinat pagal projektą ruošiamą programą. 

Dalinkimės...Share on Facebook