Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Skills development in IT sphere

Apie projektą

Sutarties numeris 2019-1-LT01-KA116-060353
Programa Erasmus+
Projekto koordinatorius Kauno informacinių technologijų mokykla
Projekto partneriai Ispanija, European Training Partner SL

Portugalija, Escola Tecnica de Imagem e Comunicacao Aplicada

Austrija, BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH

Italija, HumaCapiAct

Kipras, Shipcon Limassol Limited

Malta, Paragon Limited

Projekto pradžia 2019-09-01
Projekto pabaiga 2020-08-31
Projekto dalyviai –   25 moksleiviai arba absolventai bei 6 moksleivius lydintys asmenys.

–   12 už profesinį mokymą atsakingų darbuotojų (bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai, administracines arba profesinio orientavimo funkcijas atliekantys darbuotojai ir t.t.) bei kiti darbuotojai, dalyvaujantys organizacijos strateginėje plėtroje.

 

Projekto santrauka “Įgūdžių plėtra IT srityje” – tai Erasmus+ programos projektas profesinio mokymo mokinių ir personalo mobilumui, truksiantis vienerius metus, pradedant vykdyti nuo 2019 m. rugsėjo 1d. Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 25 profesinio mokymo moksleiviai bei 12 profesijos mokytojų vyks į priimančiąsias mokyklas, įmones ir organizacijas Ispanijoje, Portugalijoje, Austrijoje, Italijoje, Maltoje, Turkijoje bei Kipre. Pagrindinės projekto veiklos – tai dviejų mėnesių trukmės praktika įmonėse bei savaitės trukmės mokytojų profesinių kompetencijų kėlimas stebint kompetentingų užsienio kolegų darbą bei vedamas pamokas. Planuojami projekto rezultatai: pakeltos mokytojų kompetencijos, moksleivių įgytos socialinės bei profesinės kompetencijos, reikalingos integruotis į darbo rinką. Naujų galimybių, naujo darbo ar pamokos formato integravimas į mokslo procesus bei mokymo procesų stebėsenos pritaikymas mokslo (mokymosi) procese. Įgytos patirties perkėlimas dėstant kompiuterių taikomųjų programų modulį, modulio turinio patobulinimas. Mokinių motyvacijos gerinimas, pagerėjęs aktyvumas pamokose bei padidėjęs susidomėjimas mokomaisiais dalykais. Šie rezultatai teigiamai paveiks profesinį mokymą, kadangi gerinant mokymo procesą, gerėja ir kokybė. To pasekoje, didėja profesinio mokymo aktualumas bei patrauklumas.

Siekiant plėsti mokyklos tarptautinių partnerių tinklą, pradedame bendradarbiauti su naujais partneriais iš Ispanijos, Portugalijos, Austrijos, Maltos, Turkijos ir Kipro.

Pirmenybė bus teikiama mažiau galimybių turintiems moksleiviams ir mokytojams bei mokyklos personalui, kurie iki šiol nėra dalyvavę tarptautinėse stažuotėse.

Kokybiškam moksleivių vizitų programos vykdymui numatyti lydintieji asmenys. Kadangi moksleiviai dažnai neturi tarptautinės patirties, o neretai tai būna ir pirmasis skrydis gyvenime, moksleivius į praktiką lydi lydintysis asmuo. Toks lydinčiojo asmens vizitas padeda nuvykti į praktikos vietą, apsistoti iš anksto numatytoje gyvenamojoje vietoje, o aplankant praktikos vietas įmonėse padeda išsiaiškinti moksleivių būsimas veiklas, atsakomybes bei bendrą tvarką.

Moksleivių atranka

KVIETIMAS DALYVAUTI ATRANKOJE

        KITM įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Įgūdžių plėtra IT srityje“ ir kviečia moksleivius dalyvauti atrankoje bei atlikti dviejų mėnesių trukmės (58 dienų) praktiką Ispanijos, Italijos, Austrijos, Portugalijos, Kipro ir Maltos įmonėse ar organizacijose.

        Tai puiki galimybė įgyti darbo patirties, pasisemti idėjų savo karjeros pradžiai, pažinti kultūrą bei patobulinti užsienio kalbos žinias.

Moksleivių praktika bus įvertinta Europass mobilumo dokumentais.

Planuojama praktikų data: 2020 m. kovo – birželio mėn.

6 dalyviai į Austriją, 4 dalyviai į Ispaniją, 4 dalyviai į Italiją, 4 į Kiprą, 4 į Maltą ir 3 į Portugaliją bus atrinkti konkurso tvarka pagal numatytus atrankos kriterijus:

 • Esi moksleivis iš M 17/1v, KT 17/1v, KT 17/2v, ŽP 17/1v, F 19/1, AK 19/1, KT 19/1, M19/1, M19/2, ŽP 19/1, J 19/1, T 19/1, ME 19/1, AK 19/2 T, KT 19/1 T, M 19/2 T, ŽP 19/2 T, T 19/1 T, J 19/1 T, ME 19/1 T, NET 19/1 T;
 • Pažangumas;
 • Geras pamokų lankomumas;
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Iniciatyvumas, aktyvumas;
 • Aiški ir pagrįsta motyvacija;
 • Profesinės karjeros matymas;
 • Komunikabilumas, organizuotumas;
 • Atrankos dokumentai pateikti laiku, tvarkingi, nuosekliai užpildyti.

 

Pirmenybė teikiama tiems, kurie:

 • anksčiau nedalyvavo Erasmus+ projekte;
 • turi socialinių ar ekonominių sunkumų.
  Norinčius dalyvauti šiame projekte prašome užpildyti:
 1. Gyvenimo aprašymą anglų kalba pagal pateiktą formą (atsisiųsti). Gyvenimo aprašymą padės užpildyti instrukcija (atsisiųsti), užsienio kalbos įsivertinimo lentelė (atsisiųsti) ir skaitmeninių įgūdžių įsivertinimo lentelė (atsisiųsti). Taip pat pasinaudok darbdavių patarimais ir turėsi puikų CV!
 2. Dalyvio anketą lietuvių kalba (atsisiųsti).

Užpildytus dokumentus iki lapkričio 22 d. atsiųsti projektų vadovei Irmai Šiaulytei adresu: irma.siaulyte@kitm.lt.

Pasibaigus dokumentų pateikimo terminui su potencialiais dalyviais bus organizuojami pokalbiai.

       Projekto veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Visos kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos bus padengtos iš projekto lėšų.

       Jei turite klausimų, prašome kreiptis į projektų vadovę Irmą Šiaulytę, Kęstučio g. 53, 25 kab. arba el.paštu irma.siaulyte@kitm.lt.

Darbuotojų atranka

KVIETIMAS DALYVAUTI ATRANKOJE

         KITM įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Įgūdžių plėtra IT srityje“ ir kviečia mokyklos darbuotojus dalyvauti atrankoje bei savaitę stažuotis Austrijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Turkijos ir Kipro profesinio mokymo įstaigose ar įmonėse.

         Stažuočių metu įgyvendinamos tokios veiklos kaip įvairių specialistų darbo stebėjimas mokyklose, bendradarbiavimas su jais, atsižvelgiant į tai, kokias kompetencijas ar kokias žinias sieksite įgyti. Taip pat galima veikla – užsienio įmonių lankymas ir praktika realioje darbo vietoje.

         Pildant dalyvio atrankos anketas ir apibrėžiant kokias kompetencijas norėtumėte kelti ar kokias žinias įgyti, atsižvelkite į stažuotės trukmę – tai 7 darbo dienos, iš kurių dvi skirtos kelionei.

         Stažuotės bus patvirtintos Europass mobilumo dokumentais bei užskaitytos kaip kvalifikacijos kėlimas.

 

Planuojama stažuočių data: 2020 m. kovo – birželio mėn.

 

Konkurso tvarka pagal numatytus kriterijus bus atrinkta po 2 darbuotojus vykti į Portugaliją, Ispaniją, Italiją, Turkiją, Austriją bei Kiprą. Norinčius dalyvauti šiame projekte prašome užpildyti stažuotės dalyvio atrankos anketą (atsisiųsti). Stažuotės dalyvio atrankos anketą padės užpildyti užsienio kalbos įsivertinimo lentelė (atsisiųsti).

Užpildytą atrankos anketą iki lapkričio 29 d. atsiųsti el. adresu irma.siaulyte@kitm.lt.

Atrankos kriterijai:

 1. Projekte gali dalyvauti:
  – specialybės dalykų mokytojai;
  – už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai;
  – administracines arba profesinio orientavimo funkcijas atliekantys darbuotojai;
  – kiti už profesinį mokymą atsakingi darbuotojai;
  – kiti darbuotojai, dalyvaujantys organizacijos strateginėje plėtroje.
 2. Dalyvis aiškiai apibrėžia tobulintinas sritis ir pagrindžia jų poreikį;
 3. Dalyvio užsienio kalbos žinios;
 4. Dalyvio įgytų žinių, patirties sklaida;
 5. Laiku pateikta atrankos anketa;
 6. Patirtis dalyvaujant Erasmus+ projektuose. Pirmumo teisę turės tie dalyviai, kurie dar nėra buvę Erasmus+ stažuotėje. Jeigu atrankoje dalyvauja visi, kurie jau yra buvę tokio pobūdžio stažuotėje, tai pirmumo teisę turės tie, kurie buvo seniau.

     Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Visos kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos bus padengtos iš projekto lėšų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į projektų vadovę Irmą Šiaulytę, Kęstučio g. 53, 25 kab. arba el. paštu irma.siaulyte@kitm.lt.

Naujienos

 

Dalinkimės...Share on Facebook