Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Sekretorius

Ką aš sugebėsiu?

Modulinė sekretoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sekretorių, gebantį organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus. Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems sekretoriaus veiklos procesams: darbui organizacine biuro technika, dokumentų rengimui, įforminimui, tvarkymui ir apskaitymui, sekretoriato darbo organizavimui, ugdymą.
Būsimieji sekretoriai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt. Mokomi greitojo spausdinimo technologijos, dokumentų rengimo ir įforminimo, korespondencijos tvarkymo, lankytojų ir svečių priėmimo organizavimo, dalykinio bendravimo pagrindų, profesinės etikos ir estetikos. Mokinių pasirinkimu mokoma ir tvarkyti personalo dokumentus arba kurti įstaigos įvaizdį.

Praktika atliekama įmonių, įstaigų ir organizacijų administravimo padaliniuose, biuruose, raštinės, sekretoriatuose. Praktikos trukmė – 4 sav. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos mokymosi metu įgytos kompetencijos.

Sekretoriaus kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę sekretoriaus mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos:

 • saugiai dirbti organizacine biuro technika ir
 • kompiuterinėmis programomis;
 • spausdinti dokumentus taikant greitojo
 • spausdinimo technologiją;
 • rengti ir įforminti dokumentus;
 • tvarkyti ir apskaityti dokumentus bei korespondenciją;
 • rengti dokumentus ir bylas saugojimui;
 • taikyti elektroninių dokumentų valdymo sistemą;
 • dalykiškai bendrauti su interesantais valstybine ir užsienio kalba;
 • organizuoti lankytojų ir svečių priėmimą;
 • padėti vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę.

Įgiję sekretoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti sekretoriumi valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Įgijus sekretoriaus kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

Mokymosi trukmė


Baigusiems 10 kl. – 2.5 m.

 • Mokymas(is) – tik dieninis.
 • Mokama stipendija.
 • Mokslas – nemokamas.
 • Stojamųjų egzaminų – nėra.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook