Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Programinės įrangos testuotojas

Ką aš sugebėsiu?

 

Šios programos tikslas yra parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris prižiūrint vyresniajam specialistui gebės kurti ir vykdyti rankinį bei automatizuotą programinės įrangos testavimą.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti programinės įrangos testuotojo profesijos veiklos procesuose. Priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio, jaunesnysis testuotojas galės kurti ir vykdyti nesudėtingus programinės įrangos testus apimant rankinį testavimą ir testų automatizavimą.

Tam, kad testuotojas galėtų kvalifikuotai testuoti kitų sukurtą programą, jis turi įvaldyti skirtingas testavimo technikas. Ypač aktualus verslui automatizuotas testavimas, kuriam reikia programavimo žinių. Todėl testuotojo programą sudaro Linux ir reliacinėms DB (pvz. MySQL) skirti Java programuotojo programos moduliai bei specifiniai, susiję su funkciniu ir automatiniu testavimu, o taip pat ne mažiau svarbūs pasirenkamieji – žiniatinklio programų vartotojo sąsajos kūrimo, darbo komandoje pagal Agile-SCRUM – ir kt. moduliai. Programoje mokomasi, kaip praktikoje aprašyti testavimo atvejus, kurti ir vykdyti nesudėtingus automatinius testus, patiems rašyti kodą, skirtą automatiniam testavimui, o testavimo užsiėmimus veda IT profesionalai-praktikai.

Kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę programinės įrangos testuotojo mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip jaunesnysis testuotojas programinės įrangos kūrimu užsiimančiose įmonėse. Jaunesnysis testuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja. Specialistas gali toliau gilinti kvalifikaciją, dirbdamas kaip testuotojas, vyresnysis testuotojas, kokybės vadovas arba kaip programuotojas.


Geriausieji bus pakviesti šios mokymo programos mokytis Akademija.IT, kurios partneriai yra asociacija INFOBALT, UAB „Festo“, UAB „TransUnion Baltics“ ir Kauno informacinių technologijų mokykla.

Akademija.IT“ yra įsteigta asociacijų INFOBALT ir „Tech City Lithuania“ bei  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro iniciatyva. Nuo 2018 m. m. ir Kaune! „Akademija.IT“ tikslas – suteikti paklausiausias ir analogų Lietuvoje neturinčias kvalifikacijas, leidžiančias ne tik išmokti programavimo ar testavimo pagrindų, bet ir įsilieti į kūrybišką ir dinamišką IT rinką.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl.  – 1 metai

Turintiems kvalifikaciją – 1 metai

  • Stojantieji laiko specifinių gebėjimų patikrinimo testą.
  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Daugiau nei 70 % mokymosi laikotarpio – praktinis mokymas.
  • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.
  • Modernios mokymo bazės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook