Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Programinės įrangos testuotojas

Ką aš sugebėsiu?

Šios programos tikslas yra parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris prižiūrint vyresniajam specialistui gebės kurti ir vykdyti rankinį bei automatizuotą programinės įrangos testavimą.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti programinės įrangos testuotojo profesijos veiklos procesuose. Priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio, jaunesnysis testuotojas galės kurti ir vykdyti nesudėtingus programinės įrangos testus apimant rankinį testavimą ir testų automatizavimą.

Būsimieji testuotojai mokomi naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas, naudoti nesudėtingas reliacines duomenų bazes, kurti ir vykdyti testavimui skirtą programinės įrangos kodą, kurti ir vykdyti nesudėtingus testavimo atvejus rankiniu būdu; kurti ir vykdyti nesudėtingus automatinius testus.

Mokinių pasirinkimu mokoma programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsają, kurti taikomąsias Java programas naudojant Spring karkasą, kurti programinę įrangą projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją.

Praktika atliekama konkrečioje mokymų teikėjo parinktoje įmonėje, užsiimančioje programinės įrangos kūrimu ir testavimu naudojant JAVA technologijas. Praktikos metu besimokantysis integruojamas į įmonės veiklos procesus ir praktikuojasi realioje darbo vietoje.

Kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę programinės įrangos testuotojo mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas.

Įgiję jaunesniojo testuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti testuotojais įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurios kuria programinę įrangą ir ją testuoja. Įgijus jaunesniojo testuotojo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos, informacijos sistemų ar programų sistemų studijų krypčių programas.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl. – 1 m..
Pastaba! 2017/2018 mokslo metais programa vykdoma nebus.

  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Stojantieji laiko bendrųjų gebėjimų testą.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook