Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

PHP programuotojas

Ką aš sugebėsiu?

Php programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti pilnai funkcionuojančias informacines sistemas (angl. full stack), tam panaudojant nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose, naudojančiuose Php ir analogiškas bei susijusias aplinkas.

Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesnysis Php programuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis, savarankiškai fiksuoja ir pats tikrina savo darbo rezultatus, dirba ir bendrauja su kolegomis (kolegomis programuotojais, sistemų analitikais, testuotojais, priežiūros specialistais, projektų vadovais), keičiantis technologijoms nuolat atnaujina ir gilina žinias, tobulina savo įgūdžius. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

Jaunesniajam Php programuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija, žingeidumas ir noras tobulėti.

Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl.  – 1 metai

Turintiems kvalifikaciją – 6 mėnesiai

Mokymas(is) – tik dieninis.

  • Mokslas – nemokamas.
  • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.

 

Programos aprašas

 

Dalinkimės...Share on Facebook