Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

PAGRINDINIS UGDYMAS

NAUJIENA! Nuo 2020 metų baigusius 8 klases mokinius priimame į gimnazijos I klasę (9 klasę) kartu pasirenkant vieną iš specialybių:

1. Multimedijos paslaugų teikėjo

2. Žiniatinklio programuotojo.

   Dvejus mokymosi metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų, kartu mokysis pasirinktos profesinio mokymo programos (specialybės) modulius.

 Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo  mokymąsi kartu su  su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas pasirinktą specialybę.

Iki 2020 metų įstoję mokiniai arba įstoję 2020 metais į  II gimnazijos klasę (10klasę)  I – II (9-10) gimnazijos klasėje mokosi pagal bendrąją pagrindinio ugdymo programą. Per dvejus mokslo metus vietoj technologijų pamokų mokiniai mokosi „Įvado į profesijas“.  Per šias pamokas mokiniai supažindinami su šiomis KITM rengiamomis modulinio mokymo programomis:

  • Kompiuterių tinklų derintojo;
  • Multimedijos paslaugų teikėjo;
  • Žiniatinklio programuotojo;

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Norint tęsti mokslus Kauno informacinių technologijų mokykloje mokiniai gali pasirinkti vieną iš minėtų modulinių profesinio mokymo programų ir mokytis jos kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV (11-12) gimnazijos klasėse arba rinktis kitą mokymo(-si) įstaigą.

9 KLASĖ 10 KLASĖ

 

Dalinkimės...Share on Facebook