Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS)

 

KITM nuotolinio mokymo aprašas Skaitmeninės mokymosi priemonės nuotoliniam mokymui Skaitmeninės mokymosi priemonės profesiniam mokymui Mokytojų konsultacijų grafikas

Kauno informacinių technologijų mokykloje nuo lapkričio 3 dienos ugdymo procesas vyks mišriu būdu

 

PAMOKOS

Pamokos vyks realiuoju laiku pagal tvarkaraštį, kuris talpinamas KITM interneto puslapyje www.kitm.lt. Pamokos vyks pamokų tvarkaraštyje nurodytu laiku. Mokiniai ir dalyko mokytojas tuo metu prisijungia prie virtualios mokymosi aplinkos MOODLE (prisijungimas per www.pmis.lt)

MOKYMOSI FORMOS

Nuotolinis mokymas bus organizuojamas derinant dvi mokymosi formas:

  • mokinių ir mokytojų susitikimus ir bendravimą realiuoju laiku (kiekvienas mokytojas nurodys virtualaus bendravimo priemones);
  • mokinių savarankišką mokymąsi, atliekant MOODLE aplinkoje mokytojų pateiktas užduotis.

LANKOMUMAS

Nuotoliniam mokymuisi naudojama platforma MOODLE ir elektroninis dienynas.

Prisijungę prie virtualios mokymosi aplinkos MOODLE mokiniai perskaito mokytojo nurodymus, sprendžia užduotis, pateikia atsakymus. Mokytojas registruoja prisijungusius mokinius ir žymi lankomumą elektroniniame dienyne. Tą dieną neprisijungusius mokinius mokytojas žymės kaip nedalyvavusius pamokose.

PAGALBA

Mokiniai ir tėveliai dėl iškilusių problemų gali kreiptis į savo grupės vadovą.

Bendrojo ugdymo klausimais galima kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Eleną Žilovienę (tel. 861255710, el. paštas: elena.ziloviene@kitm.lt)

Profesinio mokymo klausimais – į profesinio skyriaus vedėją Jolantą Andreikėnienę (tel. 865613737, el. paštas: jolanta.andreikeniene@kitm.lt);

Akademijos.IT klausimais – į praktinio mokymo vadovą Evaldą Žvinklį (tel. 867394653, el. paštas: evaldas.zvinklys@kitm.lt)  

Visi kartu įvaldysime nuotolinio mokymosi įrankius.

Dalinkimės...Share on Facebook