Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

.Net Programuotojas

Ką aš sugebėsiu?

.NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Asmenys, įgiję šią kvalifikaciją, galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose jaunesniaisiais .NET programuotojais.

Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą arba įgijusiems kvalifikaciją. Programoje numatyti 3 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas, Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas, Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.

Geriausieji bus pakviesti šios mokymo programos mokytis Akademija.IT, kurios partneriai yra asociacija INFOBALT, UAB „Festo“, UAB „TransUnion Baltics“ ir Kauno informacinių technologijų mokykla.

Akademija.IT“ yra įsteigta asociacijų INFOBALT ir „Tech City Lithuania“ bei  Vilniaus technologijų mokymo centro iniciatyva. Nuo 2018 m. m. ir Kaune! „Akademija.IT“ tikslas – suteikti paklausiausias ir analogų Lietuvoje neturinčias kvalifikacijas, leidžiančias ne tik išmokti programavimo ar testavimo pagrindų, bet ir įsilieti į kūrybišką ir dinamišką IT rinką.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl.  – 1 metai

Turintiems kvalifikaciją – 1 metai

  • Stojantieji laiko specifinių gebėjimų patikrinimo testą.
  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Daugiau nei 70 % mokymosi laikotarpio – praktinis mokymas.
  • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.
  • Modernios mokymo bazės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook