Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

NEFORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

KOMPIUTERININIS PROJEKTAVIMAS AUTOCAD

Mokymosi trukmė: 40_ val. 5_ d. 1_sav.

Mokymo programos tikslas  – gebėti kurti bei redaguoti įvairius brėžinius Autocad programine įranga.

Uždaviniai:

 • atlikti įvairius dvimačius brėžinius (detalių projekcijos, įv. patalpų planai ir kt)
 • atlikti įvairius trimačius brėžinius (įvairių sudėtingumo kūnų, interjerų, nesudėtingų pastatų brėžiniai)
 • redaguoti brėžinius
 • brėžinio apipavidalinimas, paruošimas spausdinimui, mastelio naudojimas, spausdinimas.

Asmuo sėkmingai baigęs kursą įgys darbo su automatizuoto projektavimo sistema –AutoCad kompetenciją.

Žinos benras brėžinio taisykles (brėžinio kultūra). kuo skiriasi absoliučiosios ir santykinės koordinatės. kam reikalingi sluoksniai, mastelis, projekcijos.

Gebės dirbti Autocad programa dvimatėje (2D) ir trimatėje (3D) erdvėje. kurti ir redaguoti, suprasti brėžinius. Sudaryti izometrines projekcijas. Sukurti ir išsaugoti tikroviškus vaidus. Spausdinti bei parengti spausdinimui brėžinius.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 500,00 Eur.

Suaugusiųjų mokymo skyriaus kontaktai:

 

Koordinatorė Jolanta Andreikėnienė  –  jolanta.andreikeniene@kitm.lt     tel. 8 656 13737

KOMPIUTERIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS (CorelDRAW) NAUDIJIMAS TAIKOMOJOJE GRAFIKOJE

Mokymosi trukmė: 40-val. 5 d. 1 sav.

Mokymo programos tikslas: įgyti vektorinės grafikos  darbų redagavimo ir montavimo kompetenciją bei  ją pritaikyti konkrečioje profesinėje ar kūrybinėje veikloje

Įgyvendinami uždaviniai:

 1. Išmanyti programines priemones ir įrankius, kurie dažniausiai naudojami šių dienų grafinio dizaino kūrimo darbams.
 2. Sukurti kokybiškas iliustracijas, logotipus, reklaminius bukletus ir parengti juos spaudai.
 3. Sukurti puslapio maketus.

Asmuo sėkmingai baigęs kompiuterio programinės įrangos (Coreldraw) naudojimo taikomojoje grafikoje kursą išmoks panaudoti vektorinės grafikos programą CorelDraw konkrečioje profesinėje ar kūrybinėje veikloje, bei įgis kompetenciją kurti ir redaguoti vektorinius vaizdus.

Išmoks saviems tikslams panaudoti vektorinės grafikos programą CorelDraw. vektorinių objektų kūrimo ir redagavimo   ypatybes, spalvų vaizdavimo būdus ir objektų spalvinimo ypatybes, darbo su tekstu galimybes.

Įgis kompetenciją, braižyti ir tvarkyti vektorinius objektus, dirbti su tekstu ir parengti įvairius maketus, pritaikyti specialiuosius efektus įvairių formų objektuose ir  iliustracijose.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 500,00 Eur.

Suaugusiųjų mokymo skyriaus kontaktai:

 

Koordinatorė Jolanta Andreikėnienė  –  jolanta.andreikeniene@kitm.lt     tel. 8 656 13737

KIBERNETINĖ SAUGA

Mokymosi trukmė: 80 val. 10 d. 2_sav.

Mokymo programos tikslas – supažindinti ir išmokyti, kaip suteikti kibernetinę apsaugą.

Uždaviniai – skatinti sąmoningumą kibernetinio saugumo kontekste, padėti užtikrinti kokybišką ir visapusį pasiruošimą kibernetiniams išpuoliams, saugumui elektroninėje erdvėje, pagerinti IT saugumo žinių įsisavinimą.

Padėti sumažinti kibernetinių nusikaltimų aukų skaičių, skatinant visuomenės informuotumą sąmoningumą kibernetinio saugumo kontekste. Padėti užtikrinti kokybišką ir visapusį pasiruošimą kibernetiniams išpuoliams, naudotojų saugumui el. erdvėje. Pagerinti IT saugumo žinių įsisavinimą. Gerinti informacinės visuomenės dalyvių supratimą apie naujausių technologijų įtaką kasdienėje veikloje.

Baigęs kibernetinės saugos kursą asmuo įgis kompetencijas analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones, atpažinti ir apsaugoti nuo kibernetinių atakų.

Žinos kas yra kibernetinis piratas ir kokie asmenys jais yra laikomi, pagrindines Windows ir Linux operacinių sistemų komandas, jungtis ir protokolus, servisus ir sujungimus, sistemų identifikavimą, žalinga programinę įrangą, kas yra atakų analizė, skaitmeninė ekspertizė, elektroninio pašto apsauga, žiniatinklio saugumas, slaptažodžiai, etika ir legalumas.

Gebės kibernetinio saugumo monitoringo ir saugumo įvykių valdymo, BotNet atakų įtakų sušvelninimo, skaitmeninių nusikaltimų tyrimo, IT sistemų atakos ir apsaugos, kenkėjiškų programų ir pažeidžiamumo pagrindus, galės savo valdomus resursus skirti Valstybės kibernetiniai apsaugai.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (80 val.) 1060,00 Eur.

Suaugusiųjų mokymo skyriaus kontaktai:

 

Koordinatorė Jolanta Andreikėnienė  –  jolanta.andreikeniene@kitm.lt     tel. 8 656 13737

LINUX PAGRINDAI

Mokymosi trukmė: 40 val. ___5_____ d. ____1____sav

Mokymosi programos tikslas – paruošti besimokantį žmogų tolesnėms studijoms suteikiant jam pagrindinių žinių apie Linux sistemos naudojimą ir galimybes.

Uždaviniai – supažindinti su Linux sistema, sistemos naudojimosi ypatumais, praplėsti turimas informacinių technologijų žinias.

Baigęs Linux pagrindų kursą asmuo įgis Linux operacinės sistemos diegimo, pritaikymo darbui, taikomųjų bei specialiųjų programinių įrangų diegimo, nesudėtingo kompiuterių informacinių sistemų ir jų tinklų administravimo kompetencijas.

Žinos dažniausiai sutinkamas Linux sistemas, sistemų skirtumus, panaudojimo galimybes, kas yra atviras kodas ir ką nurodo programinės įrangos licencijos. Taip pat kaip yra valdomos ir administruojamos Linux sistemos, kokia sistemų struktūra ir kaip naudotis pagrindinėmis Linux funkcijomis.

Gebės naudotis komandos eilute, valdyti failų sistemą, rinkmenas ir tekstinius dokumentus, naudotis sistemos pagalbos galimybėmis, valdyti vartotojus ir jų grupes, rašyti nesudėtingus scenarijus (angl.: script), patikrinti techninę įrangą Linux sistemoje, sukonfigūruoti tinklo nustatymus, keisti sistemos ir vartotojų apsaugos parametrus.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 560,00 Eur.

Suaugusiųjų mokymo skyriaus kontaktai:

 

Koordinatorė Jolanta Andreikėnienė  –  jolanta.andreikeniene@kitm.lt     tel. 8 656 13737

LINUX SISTEMOS ADMINISTRAVIMAS

Mokymosi trukmė: 80 val. ___10_____ d. __2______sav.

Mokymosi programos tikslas – patobulinti ir įgyti naujų žinių dirbant su Linux pagrindu sukurtomis operacinėmis sistemomis.

Uždaviniai – išmokti naudoti komandinę eilutę, valdyti fizinius duomenų diskus, diegti ir konfigūruoti programinės įrangos komponentus ir paslaugas, administruoti tinklo ryšius bei valdyti ugniasienės prieigas, administruoti vartotojus ir jų grupes bei virtualių mašinų naudojimas, gilintis paliečiant failų sistemos tvarkymo, loginių reikšmių valdymo, užkardų ir problemų sprendimo temas.

Baigęs Linux sistemos administravimo kursą asmuo įgis Linux operacinės sistemos, kompiuterių informacinių sistemų ir jų tinklų administravimo kompetencijas.

Žinos dažniausiai sutinkamas Linux sistemas, sistemų skirtumus, panaudojimo galimybes. Žinos kas yra atviras kodas ir ką nurodo programinės įrangos licencijos. Taip pat kaip yra valdomos ir administruojamos Linux sistemos, kokia sistemų struktūra ir kaip naudotis Linux galimybėmis.

Gebės naudotis komandos eilute, valdyti failų sistemą, rinkmenas ir tekstinius dokumentus, naudotis sistemos pagalbos galimybėmis, valdyti vartotojus ir jų grupes, valdyti failų sistemas, stebėti procesų veiklą, valdyti paslaugas, prižiūrėti įvykių žurnalus, valdyti tinklo parametrus, virtualią įrangą, automatiškai vykdomas užduotis, prieigos kontrolės sąrašus, naujinti sistemas, valdyti SELinux parametrus, diskus ir jų skirstinius, bei tinklo saugyklas ir ugniasienių parametrus.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 1060,00 Eur.

Suaugusiųjų mokymo skyriaus kontaktai:

 

Koordinatorė Jolanta Andreikėnienė  –  jolanta.andreikeniene@kitm.lt     tel. 8 656 13737

MOBILIŲJŲ APLIKACIJŲ KŪRIMAS

Mokymosi trukmė: 40 val.  5 d. 1 sav.

Mokymo programos tikslas  – kurti ir testuoti nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos, Android operacinei sistemai skirtas aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems įrenginiams.

Uždaviniai:

 • Sukurti grafinę vartotojo sąsają duomenims įvesti;
 • Sukurti grafinę vartotojo sąsają įvestų duomenų paieškai;
 • Išsaugoti, atnaujinti, ištrinti ir atvaizduoti vartotojuiįrašus iš duomenų bazės;
 • Testuoti sukurtą mobilią aplikaciją.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo įgis kompetenciją kurti ir testuoti nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems įrenginiams

Žinos, kaip sukurti ir testuoti mobiliąją aplikaciją, galinčią išsaugoti ir atvaizduoti vartotojo įvestus duomenis.

Gebės, kurti nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas su duomenų baze.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 500,00 Eur.

Suaugusiųjų mokymo skyriaus kontaktai:

 

Koordinatorė Jolanta Andreikėnienė  –  jolanta.andreikeniene@kitm.lt     tel. 8 656 13737

KOMPIUTERIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS (Adobe Photoshop) NAUDOJIMAS TAIKOMOJOJE GRAFIKOJE

Mokymosi trukmė: 40 val. 5 d. 1 sav.

Mokymo programos tikslas: įgyti taškinės grafikos darbų redagavimo ir montavimo kompetenciją bei pritaikyti ją konkrečioje profesinėje ar kūrybinėje veikloje

Įgyvendinami uždaviniai:

 1. Kurti ir koreguoti taškinės grafikos vaizdus, parengti juos spaudai.
 2. Retušuoti nuotraukas.
 3. Kurti kompozicijas su teksto efektais, sklandžiai integruoti tekstus ir vaizdus vienoje skaitmeninėje aplinkoje.

Asmuo sėkmingai baigęs kompiuterio programinės įrangos (Adobe Photoshop) naudojimo taikomojoje grafikoje kursą įgys  taškinės grafikos darbų redagavimo ir montavimo bei  pritaikymo konkrečioje profesinėje ar kūrybinėje veikloje kompetenciją.

Žinos taškinės grafikos programos Adobe Photoshop panaudojimo galimybes, pagrindinius programos  įrankius ir komandas, darbo su sluoksniais, pažymėtomis sritimis ir maskuotėmis ypatybes, fotomontažo ir koliažo kūrimo principus.

Gebės kurti ir koreguoti taškinės grafikos vaizdus, parengti juos spaudai, retušuoti nuotraukas bei fotomontažus, integruoti tekstus ir vaizdus vienoje skaitmeninėje aplinkoje.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 500,00 Eur.

Suaugusiųjų mokymo skyriaus kontaktai:

 

Koordinatorė Jolanta Andreikėnienė  –  jolanta.andreikeniene@kitm.lt     tel. 8 656 13737

PROGRAMAVIMO PAGRINDAI

Mokymosi trukmė: 40 val. 5 d. 1 sav.

Mokymo programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai:

Tikslas – įgyti bazinius programavimo įgūdžius ir kurti nesudėtingas, grafinės vartotojo sąsajos nereikalaujančias, programas.

Uždaviniai:

 • Suprasti C++ programos struktūrą.
 • Atlikti veiksmus su skaičiais, aprašyti kintamuosius, priskirti reikšmes.
 • Įvesti duomenis klaviatūra, išvesti duomenis į ekraną.
 • Gebėti užrašyti algoritmą programavimo kalba.
 • Suprasti C++ programavimo kalbos konstrukcijas: ciklas for, ciklas while, salygos sakinys if.
 • Naudoti funkciją, kaip bazinę C++ konstrukciją.
 • Suprasti masyvo sąvoką.
 • Atlikti duomenų nuskaitymo ir įrašymo veiksmus su tekstiniais failais.
 • Suprasti struktūros duomenų tipo sąvoką.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo įgis kompetenciją, susijusią su loginių funkcijų taikymu programavime.

Žinos algoritmo užrašymo programavimo kalba būdus ir bazines programavimo kalbos konstrukcijas. Gebės kurti nesudėtingas, grafinės vartotojo sąsajos nereikalaujančias, programas.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 500,00 Eur.

Suaugusiųjų mokymo skyriaus kontaktai:

 

Koordinatorė Jolanta Andreikėnienė  –  jolanta.andreikeniene@kitm.lt     tel. 8 656 13737

TURINIO VALDYMO SISTEMOS (TVS)

Mokymosi trukmė: 40 val. ___5_____ d. ___1_____sav.

Mokymo programos tikslas – kurti nesudėtingus internetinius puslapius su populiariausiomis turinio valdymo sistemomis (TVS)

Uždaviniai:

 • Suprasti kaip kuriami internetiniai puslapiai.
 • Sužinoti kokios yra pagrindinės turinio valdymo sistemos
 • Gebėti instaliuoti pasirinktą turinio valdymo sistemą
 • Suprasti turinio valdymo veikimo principus
 • Parinkti puslapio šabloną ar reikiamą įskiepį
 • Atlikti duomenų įrašymo atnaujinimo darbą.
 • Administruoti jau sukurtą internetinį puslapį.

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo įgis puslapių kūrimo su turinio valdymo sistemomis kompetenciją

Žinos populiariausias tinklapių turinio valdymo sistemas. Joomla, WordPress ir kitas populiarias turinio valdymo sistemas. Įgaus žinių apie internetinių vardų (Domain) registravimą, informacijos kėlimą ir puslapio priežiūrą.

Gebės asusikurti svetainę, sudaryti tinklalapio struktūrą ir valdyti jo turinį, sukurti ar parinkti puslapio šabloną (išvaizdą).

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 500,00 Eur.

WEB PROGRAMAVIMAS

Mokymosi trukmė: 40 val. ___5_____ d. ___1_____sav.

Mokymo programos tikslas  – išmokti sukurti internetinę svetainę panaudojant PHP, HTML programavimo kalbas ir CSS stilius.

Uždaviniai:

 • Suprasti LAMP, WAMP, xAMP technologijas;
 • Išmokti svarbiausias HTML komandas reikalingas, pradinėms žinioms, norint sukurti tinklalapį;
 • Gebėti naudotis stiliaus lentelėmis (css), sukurtą tinklalapio dizainą panaudoti puslapių kūrimui,;
 • Naudoti pagrindines PHP komandas,;
 • Kuri ryšius su MySQL duomenų bazėmis, bei jas pritaikyti kuriamam puslapiui;

Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo įgis puslapių kūrimo su PHP ir HTML programavimo kalbomis kompetenciją.

Žinos LAMP, WAMP, Xamp technologijas, svarbiausias HTML komandas reikalingas, pradinėms žinioms, norint sukurti tinklalapį, stiliaus lentelėmis (css), pagrindines PHP komandas, MySQL duomenų bazes.

Gebės susikurti svetainę, sudaryti tinklalapio struktūrą ir valdyti jo turinį, sukurti ar parinkti puslapio šabloną (išvaizdą), kurti duomenų bazės ryšius ir lenteles, įterpti papildomus svetainės elementus.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 500,00 Eur.

ANIMACIJA

Mokymosi trukmė: 40 val. ___5_____ d. ___1_____sav.

Mokymo programos tikslas  įgyti bazinius trimačio maketavimo bei animavimo įgūdžius ir kurti nesudėtingus trimatės grafikos modelius, juos animuoti ir pritaikyti tolimesniems projektams.

Uždaviniai: 

 • Suprasti „Maya“ programos struktūrą.
 • Susipažinti su programos vartotojo sąsaja, gebėti tinkamai ją valdyti.
 • Sugebėti modeliuoti paprasto pobūdžio, nesudėtingus modelius naudojant bazines figūras, jas redaguojant.
 • Gebėti animuoti objektus naudojant paprastus įrankius.
 • Išmokti dirbti su modeliavimo papildomais įrankiais.
 • Suprasti animacijos lentelių funkcijas, gebėti dirbti su grafikais.
 • Gebėti sukurtam objektui pritaikyti spalvas, tekstūras, jas tvarkyti.

Reikalingas vidurinis. išsilavinimas:

Asmuo, sėkmingai baigęs animacijos pagrindų kursą išmoks kurti nesudėtingus trimatės grafikos modelius, gebės pritaikyti bazinius animacijos judesius, ir įgis kompetenciją taikyti žinias trimatėje animacijoje. Žinos nesudėtingus trimačio modeliavimo ir animavimo principus, gebės kurti nesudėtingus trimačius projektus, taisyti padarytas klaidas, sukurti filmukus iš padaryto modelio.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (40 val.) 500,00 Eur.

APSKAITOS TVARKYMAS SU BUHALTERINĖS APSKAITOS PROGRAMA PRAGMA 3.2

Mokymosi trukmė: 80 val. ___10_____ d. __2______sav.

Mokymo programos tikslas  patobulinti ar įgyti naujų žinių dirbant su apskaitos programa Pragma 3.2.

Uždaviniai:

 • Išmokti naudoti apskaitos programa Pragma 3.2 tvarkant buhalterinę apskaita,
 • Gebėti įvesti pirminius apskaitos dokumentus,
 • Sudaryti apskaitos registrus, vesti atsargų, ilgalaikio turto, darbo užmokesčio apskaita.
 • Programos pagalba suformuoti deklaracijas, įvairias ataskaitas bei finansinių ataskaitų rinkinius.

Reikalingas vidurinis. Išsilavinimas.

Baigęs Apskaitos tvarkymo su buhalterinės apskaitos programa PRAGMA 3.2 kursą asmuo išmoks vesti buhalterinę apskaita programos Pragma 3.2 pagalba, generuoti įvairias ataskaitas,  rengti apskaitos registrus, deklaracijas, sudaryti reikiamus apskaitos dokumentus.

Mokymo programos kaina vienam klausytojui (80 val.) 1050,00 Eur.

ECDL MOKYMAI IR TESTAI

Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving Licence – ECDL) – dokumentas, rodantis, kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriu bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga.

Lietuvoje testavimui įdiegti visi Pradmenų moduliai, trys Standartiniai moduliai. Daugiau apie testus galite rasti www.ecdl.lt

 

Pradmenų (Base) modulių testai:

 

 • Naudojimosi kompiuteriais pradmenys, v.1
 • Darbo internete pradmenys, v.1
 • Tekstų rengimas, v.5
 • Skaičiuoklės, v.5

 

 Standartiniai (Standard) modulių testai:

 

 • Pateikčių rengimas, v.5
 • Naudojimasis duomenų bazėmis, v.5
 • Bendradarbiavimas internete, v.1

 

ECDL testų laikymo kainos

 • ECDL pradmenų pažymėjimas (4 moduliai) – 68 Eur
 • ECDL pažymėjimas (visi 7 moduliai) – 110 Eur

Dalinkimės...Share on Facebook