Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Multimedijos techniko

Ką aš sugebėsiu?

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos multimedijos techniką, kuris dirbant komandoje ar individualiai gebės sukurti, modifikuoti ir įvairiai pritaikyti garso, vaizdo, kompiuterinės grafikos bei tinklalapių kūrimo medžiagą, taikant naujausius sprendimus bei programinę įrangą.

Mokymo programa apibrėžia šias kompetencijas:

 • Dvimatės ir trimatės grafikos produktų kūrimas bei redagavimas;
 • Animacijos produktų kūrimas ir redagavimas;
 • Vaizdo ir garso produktų kūrimas, montavimas bei redagavimas;
 • Skaitmeninės komunikacijos kanalų kūrimas ir vaizdo bei garso produktų publikavimas;
 • Filmavimas bepiločiu orlaiviu (dronu);
 • Statinių tinklalapių kūrimas;
 • Tinklalapių animacijos kūrimas.

Įgiję multimedijos techniko kvalifikaciją absolventai galės dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, įrašų studijose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos, žaidimų kūrimo įmonėse ir organizacijose.

Mokymo metu didžiausias dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, taip užtikrinant kuo didesnį žinių bagažą ir programų funkcijų įsisavinimą bei loginį, struktūrinį mąstymą.

Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba reklamos ir dizaino srityse, garso ir vaizdo produktų kūrimo ir redagavimo srityse.

Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos verslo įmonėse.

Baigus šią programą, mokslą galima tęsti kolegijose, universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities programas.

Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinio išsilavinimo I dalį ( 8 klases); pagrindinį išsilavinimą (10 klasių), vidurinį išsilavinimą (12 klasių), ar įgijusiems kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 8 kl. – 4 metai
Baigusiems 10 kl. – 2 metai ir 3 mėnesiai
Baigusiems 12 kl. – 1 metai
Turintiems kvalifikaciją – 6 mėnesiai

 • Mokymas(is) – tik dieninis.
 • Mokama stipendija.
 • Mokslas – nemokamas.
 • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook