Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Multimedijos paslaugų teikėjas

Ką aš sugebėsiu?

Modulinė multimedijos teikėjo mokymo programa skirta parengti multimedijos teikėjus, išmanančius kompiuterinės grafikos darbą, vaizdo ir garso medžiagos kūrimą, redagavimą, montažą, tinklalapių kūrimą.

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą multimedijos paslaugų teikėją, kuris išmanys dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinę grafiką, vaizdo ir garso produktų kūrimą, vaizdo ir garso medžiagos redagavimą, montažą bei tinklalapių projektavimą ir kūrimą.

Programa skirta asmenims įgijusiems ne žemesnį nei pagrindinį išsilavinimą.

Įgiję multimedijos teikėjo kvalifikaciją absolventai galės dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose.

Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine grafikos, filmavimo ir fotografavimo įranga, darbas su programine įranga, multimedijos paslaugų ir produktų kūrimą, testavimą ir palaikymą. Multimedijos paslaugų teikėjas gali dirbti įmonėse, kurios dirba reklamos, spaudos, garso ir vaizdo produktų kūrimo srityse.

Būsimieji multimedijos paslaugų teikėjai teoriniuose užsiėsimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos.

Praktinių užsiėmimų metu mokomi: kompiuterinės grafikos kūrimo, vaizdo ir garso medžiagos kūrimo, redagavimo, montažo, tinklalapių kūrimo, kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo.

Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba reklamos ir dizaino srityse, garso ir vaizdo produktų kūrimo ir redagavimo srityse.

Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą, parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas, derinti įvairias operacines sistemas, pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis, generuoti ir plėtoti idėjas, projektuoti multimedijos produktus, taikyti piešimo taisykles ir įgūdžius, redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą, kurti, montuoti ir taikyti garso takelį, kurti ir apdoroti animaciją ir trimatę grafiką, kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus, projektuoti, kurti ir administruoti tinklapius, sudaryti multimedijos produktų testavimo metodus ir planą, testuoti multimedijos produktus ir analizuoti gautus rezultatus, sudaryti multimedijos produktų apklausų metodus, atlikti apklausas, tobulinti ir palaikyti multimedijos produktus, fotografuoti pagal vartotojo poreikius, vertinti fotografijas.

Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė


Baigusiems 10 kl. – 2.5 m.
Baigusiems 12 kl. – 1 m.

  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Stojantieji laiko bendrųjų gebėjimų testą.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook