Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Multimedijos paslaugų teikėjas

Ką aš sugebėsiu?

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos multimedijos paslaugų teikėją, kuris dirbant komandoje ar individualiai gebės sukurti, modifikuoti ir įvairiai pritaikyti garso, vaizdo, kompiuterinės grafikos bei tinklalapių kūrimo medžiagą, taikant naujausius sprendimus bei programinę įrangą.

Modulinė mokymo programa skirta parengti multimedijos teikėjus, kurie išmanys darbą su naujausiais kompiuterinės grafikos kūrimo bei redagavimo procesais, vaizdo ir garso medžiagos kūrimu, modifikavimu, montažu bei tinklalapių kūrimo naujovėmis.

Mokymo programa apibrėžia šias kompetencijas:

 • Rastrinės (taškinės) bei vektorinės grafikos kūrimas ir modifikavimas;
 • Vaizdo medžiagos filmavimas ir montavimas;
 • Garso medžiagos įrašymas ir modifikavimas;
 • Dvimačių bei trimačių objektų modeliavimas ir animavimas;
 • Fotografijos ir fototechnikos galimybės bei ypatybės;
 • Tinklalapių kūrimo naujovės;
 • Kompiuterinės technikos eksploatavimas;
 • Taikomųjų programų naudojimas;
 • Operacinių sistemų derinimas.

Įgiję multimedijos teikėjo kvalifikaciją absolventai galės dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, įrašų studijose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos, žaidimų kūrimo įmonėse ir organizacijose.

Mokymo metu didžiausias dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, taip užtikrinant kuo didesnį žinių bagažą ir programų funkcijų įsisavinimą bei loginį, struktūrinį mąstymą.

Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba reklamos ir dizaino srityse, garso ir vaizdo produktų kūrimo ir redagavimo srityse.

Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos verslo įmonėse.

Baigus šią programą, mokslą galima tęsti kolegijose, universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities programas.

Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinio išsilavinimo I dalį ( 8 klases); pagrindinį išsilavinimą (10 klasių), vidurinį išsilavinimą (12 klasių), ar įgijusiems kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 8 kl. – 4 m.
Baigusiems 10 kl. – 2.5 m. kodu M43061106
Baigusiems 12 kl. – 1 m. kodu M44061107
Turintiems kvalifikaciją – 6 mėn. kodu T43061302

 • Mokymas(is) – tik dieninis.
 • Mokama stipendija.
 • Mokslas – nemokamas.
 • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook