Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Mokymo programos

Kauno informacinių technologijų mokykloje 2018-2019 mokslo metais vykdomos tokios mokymo programos:

 

Mokiniai, įstoję po 10 klasių, mokosi du metus ir tris mėnesius arba du su puse metų pagal bendrojo lavinimo (t.y. III ir IV gimnazijos klasių programas) ir kartu įgyjant pasirinktą profesiją:

 

I kursas (III gimnazijos klasė)

 

II kursas (IV gimnazijos klasė)

 

III kursas (mokosi profesijos)

 

Mokiniai, įstoję po 12 klasių siekia įgyti pirmą kvalifikaciją ir mokosi  vienerius metus. Programos apimtis 60 kreditų.

 

Mokiniai, kurie mokosi pagal tęstinio profesinio mokymo programas. Numatoma mokymosi trukmė 6 mėnesiai. grupė). Programos apimtis 50 kreditų.

Dalinkimės...Share on Facebook