Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Mokymo programos

Kauno informacinių technologijų mokykloje 2020-2021 mokslo metais vykdomos tokios mokymo programos:

 

Mokiniai, įstoję po 8 klasių, eksperimento tvarka mokosi keturis metus pagal bendrojo lavinimo (t.y. I, II, III, IV gimnazijos klasių programas) ir kartu įgyjant pasirinktą profesiją:

 

9 klasė su profesija multimedijos paslaugų teikėjas (GM 20/1)

9 klasė su profesija žiniatinklio programuotojas (GŽ 20/1)

10 klasė su profesija multimedijos paslaugų teikėjas (GM 19/1)

10 klasė su profesija kompiuterių tinklų derintojas (GKT 19/1)

 

Mokiniai, įstoję po 10 klasių, mokosi du metus ir tris mėnesius arba du su puse metų pagal bendrojo lavinimo (t.y. III ir IV gimnazijos klasių programas) ir kartu įgyjant pasirinktą profesiją:

 

I kursas (III gimnazijos klasė)

 • Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061106 (M 20/1v, M 20/2v grupės). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.
 • Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061107 (KT 20/1v). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.
 • Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061101 (ŽP 20/1v, ŽP 20/2v grupės). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.

 

 

II kursas (IV gimnazijos klasė)

 • Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061106 (M 19/1v, M 19/2s grupės). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.
 • Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061107 (KT 19/1v, KT 19/2vgrupė). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.
 • Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061101 (ŽP 19/1s grupė). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.

 

III kursas (mokosi profesijos)

 • Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43041501 (ŽPS 18/1v grupė). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė 2,3 metų.
 • Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061106 (M 18/1v, M 18/2s grupės). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.
 • Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061107 (KT 18/1v grupė). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.
 • Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43061101 (ŽP 18/1s, ŽPS 18/1v grupė). Mokymo programa yra 60 kreditų ir jos trukmė – 2,3 metų.

 

Mokiniai, įstoję po 12 klasių siekia įgyti pirmą kvalifikaciją ir mokosi  vienerius metus. Programos apimtis 60 kreditų.

 • Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas P43041201 (F 20/1 grupė);
 • Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa, kodas P43041101 (A 20/1 grupė);
 • Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M44061106 (KT 20/1 grupė);
 • Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M44061107 (M 20/1, M 20/2 grupės);
 • Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M44061108 (ŽP 20/1, ŽP 20/2 grupės).
 • JAVA programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas P43061302 (J 19/1 grupė).
 • Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas P43061305 (T 20/1 grupė).
 • .NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas P43061301 (NET 20/1 grupė).

 

Mokiniai, kurie mokosi pagal tęstinio profesinio mokymo programas. Programos apimtis 50 kreditų. Numatoma mokymosi trukmė 6 arba 10 mėnesių.

 • Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43041102 ( A 20/1 T grupė).
 • Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43041202 (F 20/1 T grupė);
 • Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43061203 (KT 20/1 T grupė).
 • Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43061302 (M 20/1 T grupė).
 • Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43061303 (ŽP 20/1 T grupė).
 • JAVA programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43061305 (J 20/1 T grupė).
 • Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43061204 (T 20/1 T grupė).
 • .NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43061304 (NET 20/1 T grupė).
Dalinkimės...Share on Facebook