Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Mokyklos taryba (savivaldos institucija)

 

Pirmininkas:

Vaiva Daugvilaitė – mokytoja

Nariai:

 Škelionis Klaudijus – mokinių atstovas (ŽPS18/1v gr.)

Bukauskaitė Gabija – mokinių atstovė (G17/1gr.)

Juodiškis Paulius – mokinių atstovas (ŽP18/1v gr.)

Mačionienė Edita – mokytoja

Zykas Andrius – mokytojas

Kairienė Reda – vietos bendruomenės atstovė

Pliukštaitė Rūta – vietos bendruomenės atstovė

Šiaulytė Irma – vietos bendruomenės atstovė

Monika Didjurgienė – tėvų atstovė (M18/1v; G17/1)

Vaida Kamarauskienė – tėvų atstovė (G18/1)

Nomeda Ramanauskienė – tėvų atstovė (ŽP18/1v)

                          

Kadencijos trukmė – 3 metai (nuo 2019 – 04 – 17 iki 2022 – 04 – 16).

Mokyklos Tarybos darbo reglamentas

Tarybos veikla:

2019 m. gegužės 14 d. įvyko pirmasis mokyklos Tarybos posėdis, kurio metu išrinkta Tarybos pirmininkė, aptarti Tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, patvirtintas darbo reglamentas bei veiklos funkcijos.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos posėdžio metu aptarti įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo klausimai, apsvarstyta ir aprobuota mokyklos darbo tvarkos taisyklių nauja redakcija, pritarta 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planui.

2019 m. spalio 22 d. mokyklos Taryba delegavo vieną mokytoją ir vieną mokinio tėvą į konkurso Kauno informacinių technologijų mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisiją.

Dalinkimės...Share on Facebook