Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Mokyklos taryba (savivaldos institucija)

 

Pirmininkas:

Vaiva Daugvilaitė – mokytoja

Nariai:

Nojus Rickevičius – mokinių atstovas (GŽ20/1 gr.)

Bukauskaitė Gabija – mokinių atstovė (ŽP19/1v gr.)

Alanas Aleknavičius – mokinių atstovas (GKT19/1 gr.)

Mačionienė Edita – mokytoja

Zykas Andrius – mokytojas

Kairienė Reda – vietos bendruomenės atstovė

Pliukštaitė Rūta – vietos bendruomenės atstovė

Šiaulytė Irma – vietos bendruomenės atstovė

Monika Didjurgienė – tėvų atstovė (M18/1v; G17/1)

Vaida Kamarauskienė – tėvų atstovė (G18/1)

Nomeda Ramanauskienė – tėvų atstovė (ŽP18/1v)

                          

Kadencijos trukmė – 3 metai (nuo 2019 – 04 – 17 iki 2022 – 04 – 16).

Mokyklos Tarybos darbo reglamentas

Tarybos veikla:

2019 m. gegužės 14 d. įvyko pirmasis mokyklos Tarybos posėdis, kurio metu išrinkta Tarybos pirmininkė, aptarti Tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, patvirtintas darbo reglamentas bei veiklos funkcijos.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos posėdžio metu aptarti įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo klausimai, apsvarstyta ir aprobuota mokyklos darbo tvarkos taisyklių nauja redakcija, pritarta 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planui.

2019 m. spalio 22 d. mokyklos Taryba delegavo vieną mokytoją ir vieną mokinio tėvą į konkurso Kauno informacinių technologijų mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisiją.

2020 m. gegužės 18 d. Tarybos posėdžio metu aptarti žiemos priėmimo tęstinio mokymo M 19/3T, ŽP 19/3T, AK 19/3T grupių mokslo tęsimo, gimnazijos skyriaus mokinių grupių mokslo metų baigimo ir IV gimnazijos klasių mokinių mokslo metų baigimo sąlygos.

2020 m. spalio 21 d. Tarybos posėdžio metu svarstyti Švietimo įstaigos vadovo skyrimą į pareigas reglamentuojantys teisės aktai, tvarkos aprašas bei esminės komisijos nario prievolės; deleguoti vienas mokytojas ir vienas mokinio tėvas į konkurso Kauno informacinių technologijų mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisiją.

2020 m. gruodžio 20 d. Tarybos posėdžio metu aptarti ir patvirtinti – mokyklos metinis 2021 m. veiklos planas bei Tarybos metinė veiklos ataskaita.

2021 m. vasario 5 d. Tarybos posėdžio metu svarstyta Mokyklos vadovo 2020 metų veiklos ataskaita ir bendru sprendimu išrinkta bei deleguota administracijos darbuotoja į Valstybinių švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – dalyvių susirinkimą vertinant Ataskaitą stebėtojo teisėmis. 

Dalinkimės...Share on Facebook