Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Mokinių taryba

 

Pirmininkas:

Gabija Bukauskaitė (ŽP 19/1v)

Nariai:

1. Ąžuolas Beseckas (GM 20/1)

2. Lukas Skužinskas (GŽ 20/1)

3. Alanas Aleknavičius (G KT 19/1)

4. Danas Kaminskas ( GM 19/1)

5. Pijus Kamarauskas (KT 20/1v)

6. Mantas Žemaitis (ŽP 20/1v)

7. Tautvydas Antanavičius (ŽP 20/2v)

8. Laura Naujalytė (M 20/1v)

9. Samanta Karpavičiūtė (M 20/2v)

10. Justas Steponavičius (KT 19/1v gr.)

11. Justina Šeštokaitė (KTM 19/2v gr.)

12. Mantas Milkevičius (M 19/1v gr.)

13. Gabija Bukauskaitė (ŽP 19/1v gr.)

14. Mantas Plytnikas (J 20/1)

15. Marius Daučanskas (M 20/2)

16. Ugnė Beganskė (F 20/1)

17. Žygimantas Verba (ŽP 20/1)

18. Danil Kurevin (ŽP 20/2)

19. Paulina Žvirblytė (A 20/1)

20. Marius Pilipčikas (M 20/1)

21. Aistė Žemgulytė (KT 20/1)

Kadencijos trukmė – 2 metai (nuo 2019-09-20 iki 2021-09-19)

Mokinių tarybos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra grupių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas vadovas. Mokinių taryba inicijuoja ir  padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į mokyklos Tarybą.

Kauno informacinių technologijų mokyklos mokinių tarybos tikslas:

Suvienyti KITM mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime.

Mokinių tarybos uždaviniai:

  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą, kūrybiškumą, individualumą, saviraišką.
  • Atstovauti mokinių interesus mokyklos bendruomenėje.

 

Mokinių tarybos reglamentas


Tarybos veikla:

2019 m. rugsėjo 20d. įvyko pirmasis mokinių tarybos posėdis, kurio metu išrinktas mokinių tarybos pirmininkas, aptartas darbo reglamentas.

2019 m. spalio 22 d. mokinių taryba delegavo vieną mokinį į konkurso Kauno informacinių technologijų mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisiją.

Dalinkimės...Share on Facebook