Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Mokinių taryba

 

Pirmininkas:

Gabija Bukauskaitė (ŽP 19/1v gr.)

Nariai:

Matas Adomaitis (G 18/1 gr.)
Dominykas Šinkūnas (G 19/1 gr.)
Andrius Kaminskas  (G 19/2 gr.)
Justas Steponavičius (KT 19/1v gr.)
Justina Šeštokaitė (KTM 19/2v gr.)
Mantas Milkevičius  (M 19/1v gr.)
Gabija Bukauskaitė  (ŽP 19/1v gr.)
Simas Matakas (KT 19/1 gr.)
Miglė Kochanskaitė  (M 19/1 gr.)
Šarūnė Malinauskaitė (M 19/2 gr.)
Vilius Kaminskas (ŽP 19/1 gr.)
Milda Giniūnaitė (AK 19/1 gr.)
Vakarė Marcinkevičiūtė  (F 19/1 gr.)
Almantas Arbačiauskas  (J 19/1 gr.)
Matas Stankevičius  (ME 19/1 gr.)
Gene Maurat  (KT 18/1v gr.)
Robertas Račys  (M 18/v gr.)
Orinta Vaitkevičiūtė  (M 18/2v gr.)
Paulius Juodiškis (ŽP 18/1v gr. )
Klaudijus Škelionis (ŽPS 18/1v gr.)
Valentinas Daukša (KT 17/1v gr.)
Donatas Jagentavičius (KT 17/2v gr.)
Edvinas Juodeika (M 17/1v gr.)
Kamilė Radauskaitė (ŽP 17/1v gr.)

Kadencijos trukmė – 2 metai (nuo 2019-09-20 iki 2021-09-19)

Mokinių tarybos narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius. Mokinių tarybos nariai yra grupių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos narių išrinktas vadovas. Mokinių taryba inicijuoja ir  padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į mokyklos Tarybą.

Kauno informacinių technologijų mokyklos mokinių tarybos tikslas:

Suvienyti KITM mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime.

Mokinių tarybos uždaviniai:

  • Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą, kūrybiškumą, individualumą, saviraišką.
  • Atstovauti mokinių interesus mokyklos bendruomenėje.

 

Mokinių tarybos reglamentas


Tarybos veikla:

2019 m. rugsėjo 20d. įvyko pirmasis mokinių tarybos posėdis, kurio metu išrinktas mokinių tarybos pirmininkas, aptartas darbo reglamentas.

2019 m. spalio 22 d. mokinių taryba delegavo vieną mokinį į konkurso Kauno informacinių technologijų mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisiją.

Dalinkimės...Share on Facebook