Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Mobiliosios elektronikos taisytojas

Ką aš sugebėsiu?

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą mobiliosios elektronikos taisytoją, gebantį dirbti IT įmonėse bei teikti mobiliosios įrangos taisytojo bei priežiūros paslaugas.

Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems mobiliosios įrangos taisytojo veiklos procesams: mobiliosios technikos programinės ir techninės įrangos taisymui, elektronikos ir elektrotechnikos žinių įsisavinimui.

Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine įranga, darbas su programine įranga, mobiliosios įrangos konfigūravimas, remontas ir testavimas. Mobiliosios įrangos taisytojas gali dirbti įmonėse, kurios užsiima mobiliosios įrangos priežiūra ar aptarnavimu. Garantiniu ar pogarantiniu remontu.

Būsimieji mobiliosios įrangos taisytojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo. Praktinių užsiėmimų metu mokomi: kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo, schemoje esančių komponentų veikimo principų, elektronikos taisymo. Baigiamosios praktikos (Įvado į darbo rinką modulio) trukmė 5 savaitės. Praktika atliekama įmonėse, kurios užsiima mobiliosios ar kitos kompiuterinės įrangos remontu. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Mobiliosios įrangos taisytojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos. Vertinamos šios kompetencijos: techninės ir programinės įrangos eksploatavimo, taikomųjų programų panaudojimo, operacinių sistemų derinimo, schemoje esančių komponentų pažinimo, jų veikimo principų ir fizikinių savybių nustatymo, mobiliosios įrangos techninio ar programinio defekto nustatymo ir pašalinimo. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė


Baigusiems 12 kl. – 1 metai

Turintiems kvalifikaciją – 6 mėnesiai

  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Daugiau nei 70 % mokymosi laikotarpio – praktinis mokymas.
  • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.
  • Modernios mokymo bazės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook