Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Kontaktai

Mokyklos pavadinimas: Kauno informacinių technologijų mokykla
Juridinio asmens teisinė forma: Viešoji įstaiga
Mokyklos tipas: profesinė mokykla
Juridinio asmens kodas: 290972940
Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį: Juridinių asmenų registras
Mokomoji kalba: lietuvių
Mokyklos direktorius: Juozapas Dambrauskas, II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Administracija:
Adresas: Laisvės al. 33, LT44311 Kaunas
Raštinė: (8 37) 20 17 10 
Mobilus +370 600 63 439
Direktorius: (8 37) 22 66 64
Fax.: (8 37) 22 66 64
El. paštas: info@kitm.lt
Gimnazijos skyrius:
Adresas: Kęstučio g. 53, LT44307 Kaunas
Tel.: (8 37) 20 72 74
Pavaduotoja ugdymui: (8 37) 22 01 89
Fax.: (8 37) 22 66 64
El. paštas: info@kitm.lt

Dalinkimės...Share on Facebook