Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Kontaktai

Mokyklos pavadinimas: Kauno informacinių technologijų mokykla
Juridinio asmens teisinė forma: Viešoji įstaiga
Mokyklos tipas: profesinė mokykla
Juridinio asmens kodas: 290972940
Registras, kuriame kaupiami duomenys apie juridinį asmenį: Juridinių asmenų registras
Mokomoji kalba: lietuvių
Mokyklos direktorius: Juozapas Dambrauskas, II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Administracija:
Adresas: Laisvės al. 33, LT44311 Kaunas
Raštinė: (8 37) 20 17 10; +370 600 63 439
El. paštas: info@kitm.lt 
Direktorius: (8 37) 22 66 64; +370 687 98 069
Pavaduotoja ugdymui:
(8 37) 22 01 89; +370 612 55 710
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai:
(8 37) 20 17 10
Gimnazijos skyrius:
Adresas: Kęstučio g. 53, LT44307 Kaunas
Gimnazijos skyriaus vedėja: (8 37) 20 72 74
El. paštas: giedre.juodeliene@kitm.lt
 
 

Profesinio mokymo skyrius:
Profesinio mokymo skyriaus vedėja: (8 -37) 201710; +370 656 13 737
El. paštas: jolanta.andreikeniene@kitm.lt

 

Dalinkimės...Share on Facebook