Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Kompiuterių tinklų derintojas

Ką aš sugebėsiu?

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklo derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkle ir gebanti dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems kompiuterių tinklo derintojo veiklos procesams: nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių derinimui, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui, kibernetinės saugos taikymui, naujų darbo vietų įrengimui, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai, tinklo duomenų srautų stebėjimui.

Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine tinklo įranga, darbas su programine įranga, tinklo paslaugų konfigūravimas ir testavimas. Kompiuterių tinklo derintojas gali dirbti įmonėse, kurios turi išplėtotą kompiuterių tinklą ir įmonėse, kurios užsiima telekomunikacinių paslaugų diegimu.

Būsimieji kompiuterių tinklo derintojai teoriniuose užsiėsimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos.

Praktinių užsiėmimų metu mokomi duomenų perdavimo tinklo derinimo, kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, sistemų saugumo taikymo įgūdžių, operacinių sistemų derinimo, kompiuterių tinklų planavimo ir diegimo, duomenų bazių valdymo.

Praktika atliekama įmonėse, kurios diegia telekomunikacines paslaugas arba, kurioms reikalinga eksploatuoti vidines komunikacijas. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Kompiuterių tinklo derintojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinklą, eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą, parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas, stebėti ir suprasti duomenų srautą, pažinti protokolus ir jungtis, analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumą, derinti įvairias operacines sistemas, planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus, naudotis duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis.

Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 10 kl. – 2.5 m.

Baigusiems 12 kl. – 1 m.

  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Stojantieji laiko bendrųjų gebėjimų testą.
  • Pirmenybė pasirinkus kartu mokytis Red Hat arba Cisco akademijose. 

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook