Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Kompiuterių tinklų derintojas

Ką aš sugebėsiu?

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklo derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkle ir gebantį dirbti įmonėse, kuriose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas.

Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijas, reikalingas skirtingiems kompiuterių tinklo derintojo veiklos procesams:

nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų įgyvendinimui;

duomenų modelių derinimui;

kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui;

kibernetinės saugos taikymui;

naujų darbo vietų įrengimui;

tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai;

tinklo duomenų srautų stebėjimui.

Mokymo programoje apibrėžiamos kompetencijos:

 • Techninės įrangos ir tinklo valdymo:
 • Cisco, Mikrotik, Hewlett-Packard, D-Link
 • Ethernet, Wirelless, Firewall
 • WiFi, DHCP, VLAN, VPN

 

 • Programinės įrangos ir paslaugų valdymo:
 • Windows Server, Linux (Red Hat, Ubuntu)
 • VMware, Hyper-v, Docker
 • Wireshark, Nmap, FTK
 • HTTP, FTP, DNS
 • Cloud technologijos

Įgiję tinklų derintojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti įmonėse ir organizacijose, kurios užsiima IT ūkio priežiūra, naudoja  ir diegia savas technologijas, dirba su IT srities projektais.

Didžiausias dėmesys skiriamas praktiniam mokymui, nes patikimiausias kompetencijų įgijimo būdas yra realios įrangos naudojimas įgyvendinant numatytus tikslus.

Praktika atliekama įmonėse, kurios diegia telekomunikacines paslaugas arba kurioms reikalinga eksploatuoti vidines komunikacijas. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Kompiuterių tinklo derintojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas.

Baigus šią programą, mokslą galima tęsti kolegijose ir universitetuose pagal technologijų mokslų studijų srities programas.

Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą (10 klasių),  vidurinį išsilavinimą  (12 klasių) ar jau turintiems įgytą kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 8 kl. – 4 m.
Baigusiems 10 kl. – 2.5 m. kodu M43061107
Baigusiems 12 kl. – 1 m. kodu M44061106
Turintiems kvalifikaciją – 6 mėn. kodu T43061203

 • Mokymas(is) – tik dieninis.
 • Mokama stipendija.
 • Mokslas – nemokamas.
 • Galimybė kartu mokytis Red Hat arba Cisco akademijose. 
 • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook