Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Mokiniams, baigusiems mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, mokykloje organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą organizuoja ir vykdo mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkta kompetencijų vertinimo institucija.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. sausio 14 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-15.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Lietuvos Respublikos ir mokslo ministro švietimo2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15)
2018/2019 m.m. Pirminio profesinio mokymo asmens įgytų kompetencijų vertinimo, vykusio Kauno ir Klaipėdos regionuose, ataskaita.
ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO VYKDYMAS

Dalinkimės...Share on Facebook