Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Kokybiško profesinio mokymo prieinamumo didinimas, investuojant į Kauno informacinių technologijų mokyklos infrastruktūrą

Apie projektą

Sutarties numeris Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0037
Finansavimas ES fondų lėšos
Projekto vykdytojas Kauno informacinių technologijų mokykla
Projekto pradžia 2019-12-31
Projekto pabaiga 2021-06-30
Projekto santrauka Pagrindinė problema – neužtikrinama aukšta profesinio mokymo programų, priskiriamų informacijos ir ryšio technologijos bei inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo sritims, įgyvendinimo kokybė.

Projekto tikslas – padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į Kauno informacinių technologijų mokyklos infrastruktūrą.

To siekiant įgyvendinami šie uždaviniai:

1) plėtoti infrastruktūrą, susijusią su profesinio mokymo programų, priskiriamų informacijos ir ryšio technologijos sričiai, įgyvendinimu; 2) plėtoti infrastruktūrą, susijusią su profesinio mokymo programos, priskiriamos inžinerijos ir inžinerinių profesijų sričiai, įgyvendinimu.

Vykdant projektą įgyvendinamos šios veiklos:

1) multimedijos paslaugų teikėjo, kompiuterių tinklų derintojo ir žiniatinklio programuotojo profesinio mokymo programoms įgyvendinti skirtos mokomosios įrangos įsigijimas;

2) multimedijos paslaugų teikėjo, kompiuterių tinklų derintojo ir žiniatinklio programuotojo profesinio mokymo programoms įgyvendinti skirtos kompiuterinės technikos įsigijimas;

3) mokomųjų kabinetų pritaikymas multimedijos paslaugų teikėjo, kompiuterių tinklų derintojo ir žiniatinklio programuotojo profesinio mokymo programoms įgyvendinti;

4) mobiliosios elektronikos taisytojo profesinio mokymo programai įgyvendinti skirtos mokomosios įrangos įsigijimas;

5) mobiliosios elektronikos taisytojo profesinio mokymo programai įgyvendinti skirtos kompiuterinės technikos įsigijimas;

6) mokymo kabinetų ir dirbtuvių pritaikymas mobiliosios elektronikos taisytojo profesinio mokymo programai įgyvendinti.

Numatomi rezultatai: įgyvendinus projektą, bus įsigyta moderni mokomoji ir kompiuterinė įranga, skirta įgyvendinti aukščiau nurodytas profesinio mokymo programas. Tinkamam įrangos naudojimui, bus pritaikyti 7 mokomieji kabinetai ir 1 praktinio mokymo dirbtuvės. Kokybišką profesinį išsilavinimą pagal įvardintas programas mokykloje įgys 225 mokiniai per metus.

Naujienos

 

Dalinkimės...Share on Facebook