Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

JavaScript programuotojas

Ką aš sugebėsiu?

JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyti JavaScript programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Mokymo metu išmoksite:

· pažangių WEB aplikacijų kūrimo, naudojant naujausias technologijas;

· objektiškai orientuoto programavimo naudojant JavaScript programavimo kalbą;

· duomenų bazių projektavimo, kūrimo ir naudojimo įvairaus sudėtingumo projektuose;

· JS Unit testavimo;

· Front-End programavimo naudojant: HTML5, SASS, JavaScript, React JS, Redux;

· Back-End programavimo: NODE JS, NoSQL, MongoDB, Express karkasas;

· Pažangios darbo aplinkos paruošimo su Docker.Asmenys.

Įgiję šią kvalifikaciją, galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose jaunesniaisiais JavaScript programuotojais. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 8 kl. – 4 metai

Baigusiems 10 kl. – 2 metai ir 3 mėnesiai

Baigusiems 12 kl.  – 1 metai

Turintiems kvalifikaciją – 6 mėnesiai

  • Stojantieji laiko specifinių gebėjimų patikrinimo testą.
  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Daugiau nei 70 % mokymosi laikotarpio – praktinis mokymas.
  • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.
  • Modernios mokymo bazės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook