Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Java Programuotojas

Ką aš sugebėsiu?

 

Šios programos tikslas yra parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris prižiūrint vyresniajam specialistui gebės kurti ir vystyti informacines sistemas bei programinę įrangą.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti profesijos veiklos procesuose. Priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio, jaunesnysis Java programuotojas galės atlikti nesudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java programavimo kalba, apimant išeities programinio kodo rašymą bei programinės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą reliacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, testavimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą arba įgijusiems kvalifikaciją. Java programuotojo tikslas – kurti verslo daugiasluoksnes informacines sistemas, jų sudėtines dalis, veikiančias žiniatinklyje, naudojant reliacines duomenų bazes, Java programavimo kalbą ir šia kalba sukurtas technologijas.

Mokomasi:

  • Profesijos dalykų: tarnybinių stočių operacinių sistemų naudojimo, žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajos programavimo, nesudėtingos programinės įrangos kūrimo, savo paties atliekamo programinio kodo kūrimo organizavimo ir valdymo, programinės įrangos kūrimui naudojamų principų ir metodų taikymo, nesudėtingų reliacinių duomenų bazių kūrimo, skirtingų tipų reikalavimų, apibūdinančių kompiuterinę programą, analizavimo.
  • Bendrųjų dalykų: saugaus elgesio ekstremaliose situacijose, sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimo.
  • Pasirenkamųjų modulių: vartotojo sąsajos programavimo naudojant JavaServerFaces technologiją, taikomųjų Java programų kūrimo naudojant Spring karkasą, testavimo ir vartotojų elgsena pagrįsto programavimo metodikų taikymo, programinės įrangos kūrimo projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją.

 

Asmenys, baigę mokymo programą, gali dirbti programinės įrangos kūrimo, informacinių paslaugų bei konsultavimo, draudimo bei kitose finansų paslaugų sektoriaus, telekomunikacijų įmonėse, bankuose, o taip pat įmonėse, kurių veikla naudoja žiniatinklio sistemas. Baigus mokymo programą galima tęsti mokymąsi kolegijose ar universitetuose pagal IRT srities studijų programas.

Geriausieji bus pakviesti šios mokymo programos mokytis Akademija.IT, kurios partneriai yra asociacija INFOBALT, UAB „Festo“, UAB „Elsis PRO“, UAB „iTo“ ir Kauno informacinių technologijų mokykla.

Akademija.IT“ yra įsteigta asociacijų INFOBALT ir „Tech City Lithuania“ bei  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro iniciatyva. Nuo 2018 m. m. ir Kaune! „Akademija.IT“ tikslas – suteikti paklausiausias ir analogų Lietuvoje neturinčias kvalifikacijas, leidžiančias ne tik išmokti programavimo ar testavimo pagrindų, bet ir įsilieti į kūrybišką ir dinamišką IT rinką.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl.  – 1 m. kodu M44061110;

Turintiems kvalifikaciją – 1 m. kodu T43061301.

  • Stojantieji laiko specifinių gebėjimų patikrinimo testą.
  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Daugiau nei 70 % mokymosi laikotarpio – praktinis mokymas.
  • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.
  • Modernios mokymo bazės.

 

Java programuotojo programos specifinių gebėjimų patikrinimo testas atliekamas Kauno informacinių technologijų mokykloje, adresu Laisvės al. 33, nuo 9:00 val., 2018 m. liepos 9, 16, 23, 30 dienomis. Būtina registracija!

Žinių patikrinimo testas yra atliekamas raštu. Jam atlikti skiriamos 45 minutės. Norint patekti į kitą etapą būtina surinkti daugiau nei pusę galimų testo taškų. Antrajame etape vykdomas motyvacinis pokalbis. Jo trukmė – 10 minučių.

Papildomo priėmimo metu specifinių gebėjimų patikrinimo testas vyks 9 val. 2018 m. rugpjūčio 27 d. Būtina registracija! Žinių patikrinimo testas yra atliekamas raštu. Jam atlikti skiriamos 45 minutės.

Po testų patikrinimo, kandidatai bus kviečiami į atrankos pokalbį, apie kurį mokyklos atstovai informuos kandidato nurodytais kontaktais.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook