Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Java Programuotojas

Ką aš sugebėsiu?

 

Šios programos tikslas yra parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris prižiūrint vyresniajam specialistui gebės kurti ir vystyti informacines sistemas bei programinę įrangą.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti profesijos veiklos procesuose. Priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio, jaunesnysis Java programuotojas galės atlikti nesudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java programavimo kalba, apimant išeities programinio kodo rašymą bei programinės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą reliacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, testavimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantiems įgyti Java programuotojo kvalifikaciją. Java programuotojo tikslas – kurti verslo daugiasluoksnes informacines sistemas, jų sudėtines dalis, veikiančias žiniatinklyje, naudojant reliacines duomenų bazes, Java programavimo kalbą ir šia kalba sukurtas technologijas.

Mokomasi:

  • Profesijos dalykų: Java technologijų ir priemonių verslo sistemų kūrimui, tarnybinių stočių operacinių sistemų naudojimo, Java programavimo pagrindų, Eclipse programavimo aplinkos, reliacinių duomenų bazių pagrindų, programinės įrangos kūrimo procesų, darbuotojų saugos ir sveikatos, specialybės užsienio kalbos.

  • Bendrųjų dalykų: ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, kūno kultūros.

Baigus visų mokymo dalykų kursą, kurį sudaro teorinis ir praktinis mokymas, atliekama praktika įmonėje.

Mokymo programa baigiama atliekant įgytų kompetencijų vertinimą. Teorinėms žinioms patikrinti laikomas testas iš visų mokymo programos veiklos sričių. Praktinių įgūdžių patikrinimas vyksta mokyklos mokomosiose dirbtuvėse atliekant praktinę užduotį. Egzamino metu patikrinamos mažiausiai dvi iš pagrindinių veiklos sričių – internetinių puslapių programavimo, programinės įrangos kūrimo Java technologijomis, programavimo komandinėje aplinkoje – kompetencijų. Įgūdžius mokiniai demonstruoja programuotojo darbo vietoje.

Baigus mokymo programą galima tęsti mokymąsi kolegijose ar universitetuose pagal IRT srities studijų programas.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl. – 1 m..

  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Stojantieji laiko bendrųjų gebėjimų testą.
  • Pirmenybė pasirinkus kartu mokytis Red Hat arba programavimo akademijose. 

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook