Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Java Programuotojas

Ką aš sugebėsiu?

Programos tikslas –  parengti aukštos kvalifikacijos Java programuotoją, kuris gebės projektuoti, kurti WEB, darbalaukio ir mobilias aplikacijas taikant naujausias technologijas bei dirbti komandoje naudojant moderniausius įrankius.

Modulinė mokymo programa skirta parengti Java programuotoją, išmanantį naujausias FRONT-END (interaktyvių vartotojų sąsajų kūrimo) ir BACK-END (WEB, darbalaukio ir mobiliųjų aplikacijų programavimo) technologijas, bei mokantį taikyti šiuolaikinius programinės įrangos kūrimo procesus.

Mokymo programoje apibrėžiamos šios kompetencijos:

 • FRONT-END (interaktyvių vartotojų sąsajų kūrimas):
  • HTML5
  • CSS3
  • SASS
  • Bootstrap, Material CSS karkasai
  • JavaScript (ES6)
  • React
  • JavaFX

 

 • BACK-END (WEB, darbalaukio ir mobiliųaplikacijų programavimas):
  • Programavimo pagrindai
  • Turinio valdymo sistemos (WordPress)
  • Objektinis programavimas
  • Reliacinės duomenų bazės (MySQL)
  • Internetinių aplikacijų kūrimas naudojant Java Spring karkasą
  • Mobiliųjų Android aplikacijų kūrimas
  • Darbalaukio aplikacijų kūrimas
  • GIT

Be aukščiau paminėtų kompetencijų įgyjamos bendrosios kompetencijos: operacinės sistemos, kompiuterių architektūra, Agile SCRUM metodologija.

Įgiję Java programuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti įmonėse ir organizacijose, kurios kuria mobilias ir darbalaukio aplikacijas, WEB informacines sistemas, tinklalapius, portalus, turinio valdymo sistemas ir elektroninės komercijos sistemas.

Labai didelis dėmesys skiriamas praktiniam ir savarankiškam mokymui(-si), o gabiausi mokiniai turi galimybę praktines žinias gilinti realiuose projektuose bei dalyvauti meistriškumo konkursuose.

Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos verslo įmonėse. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai.

Baigus šią programą mokslą galima tęsti kolegijose ar universitetuose pagal  technologijos mokslų studijų srities programas. 

Programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą arba įgijusiems kvalifikaciją.

Mokymosi trukmė

Baigusiems 12 kl.  – 1 metai

Turintiems kvalifikaciją – 6 mėnesiai

 • Stojantieji laiko specifinių gebėjimų patikrinimo testą.
 • Mokymas(is) – tik dieninis.
 • Mokama stipendija.
 • Mokslas – nemokamas.
 • Daugiau nei 70 % mokymosi laikotarpio – praktinis mokymas.
 • Praktika įmonėse ir Erasmus+ profesinės stažuotės.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook