Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Išbandyk profesiją nuotoliniu būdu

Bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 ir 9-12 klasių mokinių klasėms kartu su mokytoju rengiame profesinio konsultavimo renginius, kurių metu mokiniams vedamos įvairių specialybių pamokėlės nuotoliniu būdu. Tai puiki galimybė mokiniams praktiškai išbandyti planuojamą pasirinkti profesiją. Vienos pamokos trukmė 1-2 pamokos po 45 min. 

Dėl pamokų laiko derinti su profesinio mokymo skyriaus vedėja Jolanta Andreikėniene, tel 8 37 201710, el. p. jolanta.andreikeniene@kitm.lt  

 

Pamokos pavadinimas  Mokinių veikla  Mokytojas  Pamoka skirta  Su pamoka susijusios specialybės 
Leidinio kūrimas:  

šriftas ir tipografija 

Pamokoje mokiniai sukurs leidinį. Susipažins su šrifto anatomija bei pritaikymu- šias žinias pritaikys praktikoje kurdami savo inicialus. Inicialų dizainus komponuosime lapuose pagal tipografijos taisykles. Lapai bus įrišami į knygelę naudojantis įvairiais leidinių rišimo būdais.  Grafinio dizaino ir fotografijos mokytoja Greta Vainauskaitė  11-12 klasių mokiniams 

 

Multimedijos paslaugų teikėjas 

 

Muzikinio takelio kūrimas  Mokiniai išmoks kurti muzikinį garso takelį kurį galės pritaikyti kuriant dainas, bei garso dizainą.  Sužinos apie muzikos kūrybos ypatumus neturint muzikinės patirties 

 

Garso technologijų mokytoja Giedrė Teiberytė – Liaugaudė  7-12 klasių mokiniams 

 

Multimedijos paslaugų teikėjas 

 

Garso dizainas Youtube turiniui   Mokiniai sužinos apie garso dizaino formules, bei apdirbimą ir pritaikymą youtube turinio kūrybai.  Garso technologijų mokytoja Giedrė Teiberytė – Liaugaudė  7-12 klasių mokiniams 

 

Multimedijos paslaugų teikėjas 

 

„Minecraft“ veikėjo 3D modelis  Mokiniai sukurs populiaraus komputerinio žaidimo „Minecraft“ trimatį norimo veikėjo modelį, jį nuspalvins norimomis spalvomis ir projektą pavers į nuotrauką (angl. render).   Animacijos mokytojas Mantas Poška  7-12  Multimedijos paslaugų teikėjas 
Spalvinė kompozicija -abstrakcija  Mokiniai pamokoje susipažins su pagrindiniais nuotraukų ir vaizdų redagavimo programos įrankiais, grafinės planšetės valdymo ypatumais ir naudojant kompiuterinius išteklius, sukurs abstrakčią spalvinę kompoziciją  Dailės ir grafinio dizaino vyresnysis mokytojas Tomas Mykolaitis  7-10 klasių mokiniams  Multimedijos paslaugų teikėjas 
Fantastinis gyvūnas  Mokiniai pamokoje susipažins su pagrindiniais nuotraukų ir vaizdų redagavimo įrankiais ir grafinės planšetės valdymo ypatumais. Naudojant kompiuterinius išteklius mokiniai nupieš fantastinį gyvūną..  Dailės ir grafinio dizaino vyresnysis mokytojas Tomas Mykolaitis  7-10 klasių mokiniams  Multimedijos paslaugų teikėjas 
Kompiuterinės grafikos pamoka  Šiai pamokai ruošinys – tai nuotraukos su jūsų atvaizdu.  Pamokos metu išsiaiškinsite bendruosius darbo principus taškinės grafikos aplinkoje. Iš nuotraukų iškirpsite savo ar draugų atvaizdus ir įkelsite juos į pasirinktą foną., išsiaiškinsite kaukių paskirtį ir galėsite jas pritaikyti, retušuosite grafinius vaizdus.  Kompiuterinės grafikos mokytoja metodininkė Tivana Lukoševičienė  9-10 klasių mokiniams  Multimedijos paslaugų teikėjas 
Smart nuotraukų galerijos kūrimas  Pamoka skirta tiems, kurie domisi WEB technologijomis. Mokiniai mokysis rašyti kodą.  WEB technologijų mokytojas metodininkas Martynas Kašelionis  9-12 klasių mokiniams  Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas 
Virtuali realybė   Pamokos metu mokiniai susipažins su virtualia realybe, suvoks jos praktinį pritaikymą, galimybes, sužinos kuo skiriasi virtuali ir papildyta realybė, išbandys VR kūrimo aplinką.  Kiekvienas dalyvis sukurs individualų 3D projektą.  WEB technologijų mokytoja Jolita Kuncienė  7-12 klasių mokiniams  Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas 
Aplikacijos kūrimas su AppLab įrankiu  Pamokos metu mokiniai naudodamiesi JavaScript kalba ir blokeliais sukurs atvirutę, ar mokomąjį žaidimą-viktoriną. Programėlę galės nusiųsti draugams ar tėvams sugeneravę QR code.  WEB technologijų mokytoja Jolita Kuncienė  7-8 klasių mokiniams  Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas 
Testuotojų pamokėlė  Pamokos metu mokiniai išmoks testuoti sukurtas aplikacijas, išbandyti internetinio puslapio DevTools priemones  WEB technologijų mokytoja Jolita Kuncienė  9 klasių mokiniams  Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas 
Simple one page website (nesudėtinga vieno puslapio svetainė)  Pamokos metu mokiniai galės susipažinti su Bootstrap biblioteka, kurios pagalba jie galės sukurti internetinę svetainę,  pristatyti savo požiūrį ar(ir) pomėgį, rašyti blog’ą, ar reklamuoti darbus (piešinius, fotografijas, rankdarbius ir pan.).   WEB technologijų mokytoja Jolita Kuncienė  9-12 klasių mokiniams  Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas 
Namų ūkio apskaita  Mokinys pamokoje sužinos apie apskaitos istoriją, mokesčių rinkimą ir naudojimą, išmoks tvarkyti namų apskaitą, užpildys pajamų-sąnaudų žurnalą.  Apskaitos mokytoja Jolanta Bartašė  7-10 klasių mokiniams  Visų specialybių mokiniams 

 

Gyventojo veikla ir mokami mokesčiai  Mokinys pamokoje sužinos apie apskaitos istoriją,  mokesčių rinkimą ir naudojimą ir išmoks tvarkyti gyventojo pajamų apskaita, užpildyti metinę gyventojų pajamų mokesčių deklaraciją (GPM308).  Apskaitos mokytoja Jolanta Bartašė  11-12 klasių mokiniams  Visų specialybių mokiniams 
Tinklas kitaip  Greitai ir tiksliai mokiniai galės sukurti elementarų kompiuterių tinklą.  Kompiuterių tinklų mokytojas metodininkas Jevgenij Chomaniuk  7-12 klasių mokiniams  Kompiuterių tinklų derintojas, arba besidominantiems tinklais (tame tarpe Java programuotojasPrograminės įrangos testuotojams, .NET programuotojams 
Žaidimas 

INOVACIJOS+ 

MATAVIMAS+ 

TECHNIKA = P R O G R A M A V I M A S 

Per žaidimus mokiniai  susipažins su kompiuterinės įrangos bei tinklų derinimu programuojant savo veikėją  Kompiuterių tinklų mokytojas metodininkas Jevgenij Chomaniuk  7-10 klasių mokiniams  Visoms IT specialybėms 
Kompiuterio surinkimas per 30 min.  Rungtyniaudami mokiniai išbandys jėgas surinkdami savo svajonės kompiuterio krepšelį.  Kompiuterių tinklų mokytojas metodininkas Jevgenij Chomaniuk  7-12 klasių mokiniams  Visoms IT specialybėms 
Kompiuterija ir internetas namų aplinkoje  Pamokos metus mokiniai išsiaiškins kokia įranga naudojama namų aplinkoje internetui naudoti ir pasiekti, sužinos apie tinkle esančias grėsmes ir būdus, kaip grėsmės rizikas sumažinti, savarankiškai jungsis ir valdys savo įrangą, įgis žinių apie IP, WiFi ir kitas interneto technologijas  Kompiuterių tinklų mokytojas metodininkas Andrius Zykas  7-12 klasių mokiniams  Visoms IT specialybėms 
Įvadas į IP adresavimą, IPv4 ir IPv6, daiktų internetas  Pamokos metu mokiniai susipažįsta su Interneto veikimą užtikrinančia technologija IPv4, ir  daiktų interneto galimybėmis  Kompiuterių architektūros ir operacinių sistemų mokytojas Aidas Jasionis  7-8 klasių mokiniams  Visoms IT specialybėms 
Įvadas į Procesorių x86 ir AMD64 architektūra. Moore dėsnis ir procesorių kartos  Pamokos metu mokiniai supažindinami su CPU vystymosi istorija ir geometrine progresija ir Moore dėsniu.  Kompiuterių architektūros ir operacinių sistemų mokytojas Aidas Jasionis  10-12 klasių mokiniams  Visoms IT specialybėms 
Maketavimo dirbtuvės: animuotas atvirukas  Pamokos metu mokiniai susipažins su Power Point  programos darbo aplinka, išmėgins pagrindinius Power Point  valdymo  įrankius, sumaketuos animuotą atviruką laisvai pasirinkta tema.  Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Irma Dambrauskienė  8-10 klasių mokiniams  Visoms IT specialybėms 
Maketavimo dirbtuvės: albumas  Pamokos metu mokiniai susipažins su MS Publisher programos darbo aplinka, išmėgins pagrindinius MS Publisher maketavimo įrankius, sumaketuosite albumą.  Informacinių technologijų  vyresnioji mokytoja Irma Dambrauskienė  10-12 klasių mokiniams  Visoms IT specialybėms 
Mobilios Android aplikacijos kūrimas  Mokiniai pamokoje išmoks susikurti mobilią aplikaciją nuo nulio. Moksleiviai pasirinks savo nuožiūra kuriamos aplikacijos temą (pvz.: futbolas, krepšinis, F1 ir pan.)., suras ir įkels į naujai kuriamą projektą logotipus ir ikonas, atitinkančius pasirinktą temą, sukurs pagrindinio lango dizainą ir paleis projektą per telefoną ir virtualų emuliatorių, sugeneruos programos apk failą.  Programavimo technologijų vyresnysis mokytojas Algirdas Kušlys  10-12 klasių mokiniams  JAVA programuotojasPrograminės įrangos testuotojasŽiniatinklio programuotojas 

 

Dalinkimės...Share on Facebook