Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Išbandyk profesiją nuotoliniu būdu

Bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 ir 9-12 klasių mokinių klasėms kartu su mokytoju rengiame profesinio konsultavimo renginius, kurių metu vedamos įvairių specialybių pamokėlės nuotoliniu būdu. Tai puiki galimybė praktiškai išbandyti  profesiją, su kuria galėsite sieti savo ateitį. Vienos pamokos trukmė 1-2 pamokos po 45 min.

Dėl pamokų laiko derinti su profesinio mokymo skyriaus vedėja Jolanta Andreikėniene, tel 8 37 201710, el. p. jolanta.andreikeniene@kitm.lt

 

Pamokos pavadinimas Mokinių veikla Mokytojas Pamoka skirta Su pamoka susijusios specialybės
Filmavimas ir video klipo montavimas telefonu Mokiniai išmoks,  kaip tinkamai nustatyti telefoną ir pasiruošti filmavimui, sužinos pagrindines kompozicijos taisykles. Praktinio užsiėmimo metu jie mobiliuoju telefonu nufilmuos video medžiagą ir sumontuos trumpą vaizdo klipą, naudojant mobiliąją programėlę. Vaizdo technologijų mokytojas Tomas Balickis 7-8 klasių mokiniams Multimedijos paslaugų teikėjas
Filmavimas su profesionalia vaizdo kamera Mokiniai išmoks naudotis profesionalia vaizdo kamera: sufokusuoti filmuojamą vaizdą, paruošti kamerą filmavimui, parinkti tinkamus nustatymus, nustatyti baltos šviesos balansą, prijungti du išorinius mikrofonus ir tinkamai įrašyti garsą filmuotoje medžiagoje. Vaizdo technologijų mokytojas Tomas Balickis 9-12 klasių mokiniams Multimedijos paslaugų teikėjas
„Minecraft“ veikėjo 3D modelis Mokiniai sukurs populiaraus komputerinio žaidimo „Minecraft“ trimatį norimo veikėjo modelį, jį nuspalvins norimomis spalvomis ir projektą pavers į nuotrauką (angl. render). Animacijos mokytojas Mantas Poška 7-12 Multimedijos paslaugų teikėjas
Spalvinė kompozicija -abstrakcija Mokiniai pamokoje susipažins su pagrindiniais nuotraukų ir vaizdų redagavimo programos įrankiais, grafinės planšetės valdymo ypatumais ir naudojant kompiuterinius išteklius, sukurs abstrakčią spalvinę kompoziciją Dailės ir grafinio dizaino vyresnysis mokytojas Tomas Mykolaitis 7-10 klasių mokiniams Multimedijos paslaugų teikėjas
Fantastinis gyvūnas Mokiniai pamokoje susipažins su pagrindiniais nuotraukų ir vaizdų redagavimo įrankiais ir grafinės planšetės valdymo ypatumais. Naudojant kompiuterinius išteklius mokiniai nupieš fantastinį gyvūną.. Dailės ir grafinio dizaino vyresnysis mokytojas Tomas Mykolaitis 7-10 klasių mokiniams Multimedijos paslaugų teikėjas
Fotografijos pradžiamokslis Mokiniai sužinos kaip nustatyti fotoaparatą, kaip veikia išlaikymas, išmoks piešti tamsoje. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai nupieš tamsoje įvairias figūras. Fotografijos mokytojas Vladas Dobrovolskis 8-12 klasių mokiniams Multimedijos paslaugų teikėjas
Fotografavimas su išlaikymu. Mokiniai praktiškai išmoks nustatyti tinkamą ekspoziciją, pasirinkti išlaikymą, fiksuoti greitai judančius objektus, kuriuos pieš ore su įjungtais žibintais telefonų nustatymuose. . Fotografijos mokytoja Danguolė Rulevičiūtė 8-12 klasių mokiniams Multimedijos paslaugų teikėjas
Kompiuterinės grafikos pamoka Šiai pamokai ruošinys – tai nuotraukos su jūsų atvaizdu.  Pamokos metu išsiaiškinsite bendruosius darbo principus taškinės grafikos aplinkoje. Iš nuotraukų iškirpsite savo ar draugų atvaizdus ir įkelsite juos į pasirinktą foną., išsiaiškinsite kaukių paskirtį ir galėsite jas pritaikyti, retušuosite grafinius vaizdus. Kompiuterinės grafikos mokytoja metodininkė Tivana Lukoševičienė 9-10 klasių mokiniams Multimedijos paslaugų teikėjas
Smart nuotraukų galerijos kūrimas Pamoka skirta tiems, kurie domisi WEB technologijomis. Mokiniai mokysis rašyti kodą. WEB technologijų mokytojas Martynas Kašelionis 9-12 klasių mokiniams Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas
Virtuali realybė Pamokos metu mokiniai susipažins su virtualia realybe, suvoks jos praktinį pritaikymą, galimybes, sužinos kuo skiriasi virtuali ir papildyta realybė, išbandys VR kūrimo aplinką.  Kiekvienas dalyvis sukurs individualų 3D projektą ir galės jį  pasižiūrėti per VR akinius. WEB technologijų mokytoja Jolita Kuncienė 7-12 klasių mokiniams Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas
Aplikacijos kūrimas su AppLab įrankiu Pamokos metu mokiniai naudodamiesi JavaScript kalba ir blokeliais sukurs atvirutę, ar mokomąjį žaidimą-viktoriną. Programėlę galės nusiųsti draugams ar tėvams sugeneravę QR code. WEB technologijų mokytoja Jolita Kuncienė 7-8 klasių mokiniams Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas
Testuotojų pamokėlė Pamokos metu mokiniai išmoks testuoti sukurtas aplikacijas, išbandyti internetinio puslapio DevTools priemones WEB technologijų mokytoja Jolita Kuncienė 9 klasių mokiniams Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas
Simple one page website (nesudėtinga vieno puslapio svetainė) Pamokos metu mokiniai galės susipažinti su Bootstrap biblioteka, kurioje jie galės pristatyti savo požiūrį ar(ir) pomėgį, rašyti blog’ą, ar reklamuoti darbus (piešinius, fotografijas, rankdarbius ir pan.). WEB technologijų mokytoja Jolita Kuncienė 9-12 klasių mokiniams Žiniatinklio programuotojas, Java programuotojas, .NET programuotojas, programinės įrangos testuotojas
Namų ūkio apskaita Mokinys pamokoje sužinos apie apskaitos istoriją, mokesčių rinkimą ir naudojimą, išmoks tvarkyti namų apskaitą, užpildys pajamų-sąnaudų žurnalą. Apskaitos mokytoja Jolanta Bartašė 7-10 klasių mokiniams Visų specialybių mokiniams

 

Gyventojo veikla ir mokami mokesčiai Mokinys pamokoje sužinos apie apskaitos istoriją,  mokesčių rinkimą ir naudojimą ir išmoks tvarkyti gyventojo pajamų apskaita, užpildyti metinę gyventojų pajamų mokesčių deklaraciją (GPM308). Apskaitos mokytoja Jolanta Bartašė 11-12 klasių mokiniams Visų specialybių mokiniams
Grynųjų pinigų operacijos ir atsiskaitymai negrynaisiais pinigais Mokinys pamokos metu sužinos grynųjų pinigų atsiradimo istoriją,  susipažins su finansinių paslaugų teikėjo specialisto atliekamomis funkcijomis, grynųjų ir negrynųjų pinigų operacijomis, atsiskaitymo būdais grynaisiais ir negrynaisiais pinigais,  pinigų savybėmis, funkcijomis,  jų tikrinimo ir atpažinimo būdais ir išmoks atpažinti tikrus pinigus nuo padirbtų. Finansų paslaugų mokytoja Jolanta Daunienė 11-12 klasių mokiniams Visų specialybių mokiniams
Tinklas kitaip Greitai ir tiksliai mokiniai galės sukurti elementarų kompiuterių tinklą. Kompiuterių tinklų vyresnysis mokytojas Jevgenij Chomaniuk 7-12 klasių mokiniams Kompiuterių tinklų derintojas, arba besidominantiems tinklais (tame tarpe Java programuotojas, Programinės įrangos testuotojams, .NET programuotojams
Žaidimas

INOVACIJOS+

MATAVIMAS+

TECHNIKA = P R O G R A M A V I M A S

Per žaidimus mokiniai  susipažins su kompiuterinės įrangos bei tinklų derinimu programuojant savo veikėją Kompiuterių tinklų vyresnysis mokytojas Jevgenij Chomaniuk 7-10 klasių mokiniams Visoms IT specialybėms
Kompiuterio surinkimas per 30 min. Rungtyniaudami mokiniai išbandys jėgas surinkdami savo svajonės kompiuterio krepšelį. Kompiuterių tinklų vyresnysis mokytojas Jevgenij Chomaniuk 7-12 klasių mokiniams Visoms IT specialybėms
Kompiuterija ir internetas namų aplinkoje Pamokos metus mokiniai išsiaiškins kokia įranga naudojama namų aplinkoje internetui naudoti ir pasiekti, sužinos apie tinkle esančias grėsmes ir būdus, kaip grėsmės rizikas sumažinti, savarankiškai jungsis ir valdys savo įrangą, įgis žinių apie IP, WiFi ir kitas interneto technologijas Kompiuterių tinklų mokytojas metodininkas Andrius Zykas 7-12 klasių mokiniams Visoms IT specialybėms
Įvadas į IP adresaciją, IPv4 ir IPv6, daiktų internetas Pamokos metu mokiniai susipažįsta su Interneto veikimą užtikrinančia technologija IPv4, ir  daiktų interneto galimybėmis Kompiuterių architektūros ir operacinių sistemų mokytojas Aidas Jasionis 7-8 klasių mokiniams Visoms IT specialybėms
Įvadas į Procesorių x86 ir AMD64 architektūra. Moore dėsnis ir procesorių kartos Pamokos metu mokiniai supažindinami su CPU vystymosi istorija ir geometrine progresija ir Moore dėsniu. Kompiuterių architektūros ir operacinių sistemų mokytojas Aidas Jasionis 10-12 klasių mokiniams Visoms IT specialybėms
Maketavimo dirbtuvės: reklaminis lankstinukas (origami) Pamokos metu mokiniai susipažins su MS Publisher programos darbo aplinka, išmėgins pagrindinius MS Publisher maketavimo įrankius, sumaketuos reklaminį lankstinuką (origami). Informacinių technologijų mokytoja ekspertė Erika Kubilienė ir vyresnioji mokytoja Irma Dambrauskienė 8-10 klasių mokiniams Visoms IT specialybėms
Maketavimo dirbtuvės: kalendorius Pamokos metu mokiniai susipažins su MS Publisher programos darbo aplinka, išmėgins pagrindinius MS Publisher maketavimo įrankius, sumaketuosite kalendorių. Informacinių technologijų mokytoja ekspertė Erika Kubilienė ir vyresnioji mokytoja Irma Dambrauskienė 10-12 klasių mokiniams Visoms IT specialybėms
Mobilios Android aplikacijos kūrimas Mokiniai pamokoje išmoks susikurti mobilią aplikaciją nuo nulio. Moksleiviai pasirinks savo nuožiūra kuriamos aplikacijos temą (pvz.: futbolas, krepšinis, F1 ir pan.)., suras ir įkels į naujai kuriamą projektą logotipus ir ikonas, atitinkančius pasirinktą temą, sukurs pagrindinio lango dizainą ir paleis projektą per telefoną ir virtualų emuliatorių, sugeneruos programos apk failą. Programavimo technologijų vyresnysis mokytojas Algirdas Kušlys 10-12 klasių mokiniams JAVA programuotojas, Programinės įrangos testuotojas, Žiniatinklio programuotojas
Greito spausdinimo programa Pamokos metu mokiniai išmėginsite gebėjimus spausdinti visais dešimčia pirštų bei akluoju būdu išmoks dirbti su mokomąja programa FAST TYPER. Taip pat mokiniai susipažins su raštvedybos reikalavimais rašant prašymą, išmoks praktiškai jį parašyti. Dokumentų valdymo vyresnioji mokytoja Edita Mačionienė 8-10 klasių mokiniams Apskaitininkas ir kasininkas, finansinių paslaugų teikėjas, biuro administratorius

 

Dalinkimės...Share on Facebook