Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Informacija tėvams

Apie mokinių lankomumą, pasiekimus ir elgesį galima sužinoti prisijungus prie elektroninio dienyno arba iš grupių vadovų, socialinės pedagogės.  Kontaktinę informaciją gausite susisiekę su raštine.

Kontaktinę informaciją rasite : čia

Tėvų pedagoginis švietimas:
• profesinis informavimas;
• prevencinio darbo programa;
• vaikų ugdymo problemos;
• mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas.

Tėvų pedagoginio švietimo vykdymo formos:
• visuotiniai, grupių tėvų susirinkimai;
• individualūs pokalbiai;
• konsultacijos;
• atvirų durų dienos;
• informacija telefonu, elektroniniu paštu;
• tėvų dalyvavimas mokyklos renginiuose, bendrabutyje gyvenančių mokinių susirinkimuose.

Tėvų (globėjų) informavimo apie vaikų mokymąsi formos ir laikas:
• informacija apie pamokų lankomumą, elgesį, mokymąsi teikiama individualiai, pasibaigus pusmečiui ir mokslo metų pabaigoje, atsispindi el. dienyne.
• skubi informacija apie ypatingus atvejus teikiama telefonu;
• padėkos tėvams už gerą vaikų auklėjimą, mokymąsi teikiamos susirinkimų metu, individualiai, el.dienyne bei mokyklos tinklapyje.
• informacija apie mokyklos ugdomosios veiklos perspektyvas, supažindinant tėvus su strateginiu planu ir veiklos programa,  teikiama visuotinių tėvų susirinkimų metu, individualiai ir mokyklos tinklapyje.

Dalinkimės...Share on Facebook