Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

„Įgūdžių plėtra tarptautinėje aplinkoje“, Erasmus+

Apie projektą

Sutarties numeris 2020-1-LT01-KA116-077773
Programa Erasmus+
Projekto koordinatorius Kauno informacinių technologijų mokykla
Projekto partneriai Vokietija,  Wisamar Bildungsgesellschaft

Gemeinnutzige Gmbh

Čekija, Edumob S.R.O.

Malta, Paragon Limited

Italija,  Accademia Europea di Firenze

Slovėnija,  SiMO Experience, Zana Kukanja, s.p.

Ispanija, Sun Dreams Global S.L

Projekto pradžia 2020-09-01
Projekto pabaiga 2022-08-31
Projekto dalyviai 25 moksleiviai arba absolventai bei 6 moksleivius lydintys asmenys.

12 už profesinį mokymą atsakingų darbuotojų (bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai, už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai, administracines arba profesinio orientavimo funkcijas atliekantys darbuotojai ir t.t.) bei kiti darbuotojai, dalyvaujantys organizacijos strateginėje plėtroje.

Projekto santrauka “Įgūdžių plėtra tarptautinėje aplinkoje” – tai Erasmus+ programos projektas profesinio mokymo mokinių ir personalo mobilumui, truksiantis 16 mėnesių, pradedant vykdyti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 25 profesinio mokymo moksleiviai bei 12 profesijos mokytojų vyks į priimančiąsias mokyklas, įmones ir organizacijas Ispanijoje, Vokietijoje, Italijoje, Maltoje, Slovėnijoje ir Čekijoje.

Pagrindinės projekto veiklos – tai pusantro mėnesio trukmės praktika įmonėse mokiniams bei savaitės trukmės mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas darbo stebėjimo principu.

Planuojami projekto rezultatai. Padidinta profesijos mokytojų kompetencija šiose srityse: pamokos planavimo, pasirengimo pamokai, mokymo diferencijavimo ir individualizavimo, mokinių vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos, mokymo priemonių panaudojimo, mokymo metodų taikymo. Stažuotė, tai galimybė atrasti naujų, populiarių darbo rinkoje kompiuterijos srities mokymo programų ar modulių. Kompetencijas patobulinę mokytojai, turės galimybę pasidalinti su kitais KITM profesijos mokytojais užsienio šalyse atrastomis ir taikytinomis idėjomis jų moduliuose, keičiant modulio turinį ar taikant įvairius metodus. Šie rezultatai teigiamai paveiks profesinį mokymą, kadangi gerinant mokymo procesą, gerėja ir kokybė. To pasekoje, didėja profesinio mokymo aktualumas bei patrauklumas. Atsižvelgiant į moksleivius, bus įgytos/patobulintos socialinės bei profesinės kompetencijos, reikalingos integruotis ne tik į darbo rinką, bet ir į visuomeninį gyvenimą.

Siekiant plėsti mokyklos tarptautinių partnerių tinklą, atlikę paiešką ir gavę rekomendacijas, pradedame bendradarbiauti su naujais partneriais iš Vokietijos, Italijos ir Čekijos.

Pirmumas bus teikiamas mažiau galimybių turintiems moksleiviams ir mokytojams bei mokyklos personalui, kurie iki šiol nėra dalyvavę tarptautinėse stažuotėse, yra svariu indėliu prisidėję prie bendruomeninio mokyklos gyvenimo, pasižymi pažangumu ir poreikiu tobulėti.

Moksleivių atranka

Kviečiame moksleivius dalyvauti atrankoje ir atlikti pusantro mėnesio trukmės (46 dienų) praktiką Slovėnijos, Vokietijos, Italijos, Čekijos, Fuerteventūros įmonėse ar organizacijose. Tai puiki galimybė įgyti darbo patirties, pasisemti idėjų savo karjeros pradžiai, pažinti kultūrą bei patobulinti užsienio kalbos žinias. Moksleivių praktika bus pripažinta „Europass“ mobilumo dokumentu.

Planuojama praktikos pradžios data: 2022 m. vasario – balandžio mėn.

Numatytas dalyvių skaičius:

 • 4 mokiniai į Slovėniją
 • 4 mokiniai į Vokietiją
 • 4 mokiniai į Italiją
 • 4 mokiniai į Čekiją
 • 9 mokiniai į Fuerteventūrą

 

Moksleiviai bus atrinkti konkurso tvarka pagal šiuos kriterijus:

 • esi moksleivis iš M19/1v, M19/2v, KT19/1v, KT19/2v, ŽP19/1v, F20/1, KT21/1, M21/1, M21/2, J21/1, T21/1, JS21/1, PHP21/1, NET21/1, ME21/1, KT21/1T, M21/2T, J21/1T, T21/1T, NET21/1T, JS21/1T, PHP21/1T, ME21/1T arba absolventas (po profesinio mokymo programos baigimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių);
 • pažangumas;
 • geras pamokų lankomumas;
 • užsienio kalbos žinios;
 • iniciatyvumas, aktyvumas;
 • motyvacija, profesinės karjeros matymas;
 • atrankos dokumentai pateikti laiku;
 • atrankos dokumentai pateikti tvarkingi, nuosekliai užpildyti.

 

Pirmenybė teikiama tiems, kurie:

 • anksčiau nedalyvavo Erasmus+ projekte;
 • turi socialinių ar ekonominių sunkumų.

 

Norinčius dalyvauti atrankoje prašome užpildyti:

 1. gyvenimo aprašymą anglų kalba pagal „Europass“ formą. Svetainėje https://europa.eu/europass/lt pasirinkite „Sukurti CV“. Kaip sukurti gerą gyvenimo aprašymą, padės šie patarimai.
 2. dalyvio anketą lietuvių kalba (atsisiųsti).

 

Užpildytus dokumentus iki 2021 m. gruodžio 13 d. siųsti projektų vadovei Gabrielei Katinei el. paštu: gabriele.katine@kitm.lt

Pasibaigus dokumentų pateikimo terminui su potencialiais dalyviais bus organizuojami pokalbiai.

Projekto veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Visos kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos bus padengtos iš projekto lėšų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į projektų vadovę Gabrielę Katinę, Laivės al. 33, 302 kab. arba el. paštu gabriele.katine@kitm.lt

Darbuotojų atranka

Kviečiame mokyklos darbuotojus dalyvauti atrankoje ir savaitę stažuotis Vokietijos, Slovėnijos, Maltos, Italijos bei Čekijos profesinio mokymo įstaigose ar įmonėse.

Stažuočių metu įgyvendinamos tokios veiklos kaip įvairių sričių specialistų darbo stebėjimas mokyklose, bendradarbiavimas su jais, atsižvelgiant į tai, kokias kompetencijas ar kokias žinias sieksite įgyti. Taip pat galima veikla – užsienio įmonių lankymas ir praktika realioje darbo vietoje.

Pildant dalyvio atrankos anketą ir apibrėžiant kokias kompetencijas norėtumėte kelti ar kokias žinias įgyti, atsižvelkite į stažuotės trukmę – tai 7 darbo dienos, iš kurių dvi skirtos kelionei.

Stažuotės bus pripažintos „Europass“ mobilumo dokumentais bei užskaitytos kaip kvalifikacijos kėlimas.

 Planuojama stažuočių pradžios data: 2022 m. vasario – birželio mėn.

 Numatytas dalyvių skaičius:

 • 2 darbuotojai į Slovėniją
 • 3 darbuotojai į Vokietiją
 • 3 darbuotojai į Italiją
 • 2 darbuotojai į Čekiją
 • 2 darbuotojai į Maltą

Projekte gali dalyvauti bendrųjų ir specialybės dalykų mokytojai ir visi kiti mokymo veikloje nedalyvaujantys ekspertai bei darbuotojai (pavyzdžiui vadovai, už tarptautinį mobilumą atsakingi koordinatoriai ir kt.), dirbantys pirminio ar tęstinio profesinio mokymo srityse.

Dalyviai bus atrinkti konkurso tvarka pagal šiuos kriterijus:

 1. dalyvis aiškiai apibrėžia tobulintinas sritis ir pagrindžia jų poreikį;
 2. dalyvio užsienio kalbos žinios;
 3. dalyvio įgytų žinių, patirties sklaida;
 4. laiku pateikta atrankos anketa;
 5. patirtis dalyvaujant Erasmus+ projektuose. Pirmumo teisę turės tie dalyviai, kurie dar nėra buvę Erasmus+ stažuotėje. Jeigu atrankoje dalyvauja visi, kurie jau yra buvę tokio pobūdžio stažuotėje, tai pirmumo teisę turės tie, kurie buvo seniau.

 

Norinčius dalyvauti šiame projekte prašome užpildyti stažuotės dalyvio atrankos anketą (atsisiųsti). Įsivertinti užsienio kalbos žinias padės įsivertinimo lentelė (atsisiųsti).

Užpildytą atrankos anketą iki gruodžio 6 d. atsiųsti el. paštu gabriele.katine@kitm.lt

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Visos kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidos bus padengtos iš projekto lėšų.

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į projektų vadovę Gabrielę Katinę, Laisvės al. 33, 302 kab. arba el. paštu gabriele.katine@kitm.lt

Naujienos

Informacija ruošiama.

 

 

Dalinkimės...Share on Facebook