Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Formaliojo profesinio mokymo programos

APSKAITININKO MOKYMO PROGRAMA – 362041101 800 val. (20 sav.)

Apskaitininko mokymo programa skirta apskaitininko profesinei kvalifikacijai įgyti ir garantuoja buhalterinės apskaitos, mokesčių, teisės, ekonominių žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą apskaitininko darbui įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose.

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Pagrindinės darbuotojo profesinės veiklos funkcijos (sritys), kurias jis vykdys apskaitininko profesijoje yra:

  • Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas, parinkimas ir įgyvendinimas;
  • Įmonės finansinės apskaitos tvarkymas ir skaičiavimų atlikimas;
  • Valdymo (vidaus) apskaitos tvarkymas ir skaičiavimų atlikimas;
  • Finansinių atskaitomybių, mokestinių ataskaitų parengimas ir vertinimas;
  • Bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis, įstaigomis.

Kursų metu mokysis finansų ir valdymo apskaitos, finansų ir mokesčių, darbo su kompiuterinės apskaitos programomis, verslo organizavimo, vadybos ir ekonomikos pagrindų, teisės pagrindų, darbo kompiuteriu ir dokumentų valdymo pagrindų dalykų.

Vieno dalyvio mokymo kaina 1.330,00 EUR (4.592,22 Lt)

Programos aprašas

APSKAITININKO IR KASININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA - T43041101 900 val. (22,5 savaitės)

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Minimalus išsilavinimas – vidurinis. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti. Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs apskaitininko-kasininko kvalifikaciją galės dirbti apskaitininku-kasininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose. Apskaitininkas ir kasininkas tvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje ir atlieka kasos darbą. Pagrindinės apskaitininko-kasininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas; kasos operacijų atlikimas ir įforminimas.

Vieno dalyvio mokymo kaina 2.150,00 EUR (7.423,52 Lt)

Programos aprašas

SEKRETORIAUS MOKYMO PROGRAMA – 362041501 600 val. (15 sav.)

Mokymo programa skirta sekretoriaus kvalifikacijai įgyti ir garantuoja žinias ir įgūdžius, būtinus darbuotojams, kurių darbas susijęs su įvairių nuosavybės formų įmonių raštinės darbo organizavimu, įvairių dokumentų ruošimu, vadovo pavedimų vykdymu bei delegavimu, įmonės interesantų aptarnavimu.

Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Didžiausias valandų skaičius skiriamas šiems dalykams: raštinės darbo organizavimui, dokumentų rengimui ir tvarkymui, informacinėms technologijoms, užsienio kalbai. Sekretoriaus kvalifikacija suteikia teisę ir galimybes dirbti administratorium, sekretorium įvairių nuosavybės formų įmonėse.

Vieno dalyvio mokymo kaina 1.050,00 EUR (3.625,44 Lt)

Programos aprašas

KOMPIUTERIO VARTOJIMO PAGRINDŲ MOKYMO PROGRAMA – 361061101 176 val. (5 sav.)

Ši mokomoji programa yra skirta vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims, kurie arba visai nebuvo dirbę su kompiuterine technika, arba kurių įgūdžiai nėra pakankami, besiruošiantiems įgyti ECDL bei šiek tiek aukštesnį atitinkančią kvalifikaciją. Į programą įtrauktos paskaitos ir praktiniai užsiėmimai supažindinantys su naujausia kompiuterių aparatine įranga bei atvirojo kodo operacinėmis sistemomis ir taikomosiomis programomis. programos trukmė 176 val (5 sav.) kasdien dirbant po 8 val. Prie kompiuterio dirba vienas asmuo.

Vieno dalyvio mokymo kaina  320,00 EUR (1.104,90 Lt)

Programos aprašas

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ DERINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – T43061203 900 val. (22,5 savaitės)

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.

Modulinė kompiuterių tinklų derintojo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkluose ir gebanti dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa skirta sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems kompiuterių tinklų derintojo veiklos procesams: nesudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių derinimui, kompiuterinių tinklų komponenčių derinimui, kibernetinės saugos taikymui, naujų darbo vietų įrengimui, tinklų inventorizacijos procedūrų priežiūrai, tinklo duomenų srautų stebėjimui.

Būsimo darbo specifika: Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip kompiuterių tinklų derintojas informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Kompiuterių tinklų derintojas dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis arba dirba savarankiškai.

Vieno dalyvio mokymo kaina 2.150,00 EUR (7.423,52 Lt)

Programos aprašas

MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – T43061302 900 val. (22,5 savaitės)

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43061302) skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti profesijos veiklos procesuose. Priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio, multimedijos paslaugų teikėjas galės kurti ir redaguoti dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinės grafikos elementus, kurti vaizdo ir garso produktus, redaguoti, montuoti vaizdo ir garso medžiagą, ruošti scenarijų, planuoti, kurti scenografiją, projektuoti ir kurti socialinę mediją. Būsimo darbo specifika: Multimedijos paslaugų teikėjas dirba filmavimo aikštelėse, TV reklamos agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose. Multimedijos paslaugų teikėjas dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis arba dirba savarankiškai.

Vieno dalyvio mokymo kaina 2.150,00 EUR (7.423,52 Lt)

Programos aprašas

ŽINIATINKLIO PROGRAMUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA - T43061303 900 val. (22,5 savaitės)

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.

50 kreditų tęstinio mokymo programa Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis Modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, gebantį dirbti įmonėse, kurios specializuojasi internetinių puslapių ir jiems skirtų taikomųjų programėlių kūrime. Modulinės programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas kvalifikuotam žiniatinklio programuotojui, turinčiam fundamentalių žinių apie pagrindines programavimo kalbas, gebančiam jas pritaikyti projektuojant ir kuriant taikomąsias programėles žiniatinkliams. Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės atlikti internetinių puslapių projektavimo, kūrimo ir administravimo darbus, taikyti objektinio programavimo technologiją, naudotis web platformomis, atlikti nesudėtingus tinklapių testavimo atvejus rankiniu ir automatiniu būdu, talpinti internetinėje parduotuvėje nesudėtingas dinaminės vartotojo sąsajos Android programėles, optimizuotas mobiliems įrenginiams, analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones.

Vieno dalyvio mokymo kaina 2.150,00 EUR (7.423,52 Lt)

Programos aprašas

JAVA PROGRAMUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA - T43061301 900 val. (22,5 savaitės)

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų. Minimalus išsilavinimas – vidurinis. Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti profesijos veiklos procesuose. Priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio, jaunesnysis Java programuotojas galės atlikti nesudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java programavimo kalba, apimant išeities programinio kodo rašymą bei programinės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą reliacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, testavimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones. Būsimo darbo specifika: Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip jaunesnysis Java programuotojas informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Jaunesnysis Java programuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

Vieno dalyvio mokymo kaina 2.150,00 EUR (7.423,52 Lt)

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook