Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Formaliojo profesinio mokymo programos

APSKAITININKO MOKYMO PROGRAMA – 362041101 800 val. (20 sav.)

Apskaitininko mokymo programa skirta apskaitininko profesinei kvalifikacijai įgyti ir garantuoja buhalterinės apskaitos, mokesčių, teisės, ekonominių žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą apskaitininko darbui įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose.

Mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Pagrindinės darbuotojo profesinės veiklos funkcijos (sritys), kurias jis vykdys apskaitininko profesijoje yra:

 • Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas, parinkimas ir įgyvendinimas;
 • Įmonės finansinės apskaitos tvarkymas ir skaičiavimų atlikimas;
 • Valdymo (vidaus) apskaitos tvarkymas ir skaičiavimų atlikimas;
 • Finansinių atskaitomybių, mokestinių ataskaitų parengimas ir vertinimas;
 • Bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis, įstaigomis.

Kursų metu mokysis finansų ir valdymo apskaitos, finansų ir mokesčių, darbo su kompiuterinės apskaitos programomis, verslo organizavimo, vadybos ir ekonomikos pagrindų, teisės pagrindų, darbo kompiuteriu ir dokumentų valdymo pagrindų dalykų.

Vieno dalyvio mokymo kaina 1.330,00 EUR (4.592,22 Lt)

Programos aprašas

SEKRETORIAUS MOKYMO PROGRAMA – 362041501 600 val. (15 sav.)

Mokymo programa skirta sekretoriaus kvalifikacijai įgyti ir garantuoja žinias ir įgūdžius, būtinus darbuotojams, kurių darbas susijęs su įvairių nuosavybės formų įmonių raštinės darbo organizavimu, įvairių dokumentų ruošimu, vadovo pavedimų vykdymu bei delegavimu, įmonės interesantų aptarnavimu.

Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Didžiausias valandų skaičius skiriamas šiems dalykams: raštinės darbo organizavimui, dokumentų rengimui ir tvarkymui, informacinėms technologijoms, užsienio kalbai. Sekretoriaus kvalifikacija suteikia teisę ir galimybes dirbti administratorium, sekretorium įvairių nuosavybės formų įmonėse.

Vieno dalyvio mokymo kaina 1.050,00 EUR (3.625,44 Lt)

Programos aprašas

KOMPIUTERIO VARTOJIMO PAGRINDŲ MOKYMO PROGRAMA – 361061101 176 val. (5 sav.)

Ši mokomoji programa yra skirta vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims, kurie arba visai nebuvo dirbę su kompiuterine technika, arba kurių įgūdžiai nėra pakankami, besiruošiantiems įgyti ECDL bei šiek tiek aukštesnį atitinkančią kvalifikaciją. Į programą įtrauktos paskaitos ir praktiniai užsiėmimai supažindinantys su naujausia kompiuterių aparatine įranga bei atvirojo kodo operacinėmis sistemomis ir taikomosiomis programomis. programos trukmė 176 val (5 sav.) kasdien dirbant po 8 val. Prie kompiuterio dirba vienas asmuo.

Vieno dalyvio mokymo kaina  320,00 EUR (1.104,90 Lt)

Programos aprašas

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ DERINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – M44061103 810 val. (21 savaitė)

Kompiuterių tinklų derintojo modulinė mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų  derintoją,  išmanantį  darbą  kompiuterių  tinkle  ir  gebanti  dirbti  įmonėse,  kuriuose  įdiegta techninė  bei  programinė  įranga,  sukurtas  kompiuterių  tinklas.  Mokymo  programa  skirta  sudaryti tinkamas  mokymo  ir  mokymosi  sąlygas,  kurios  užtikrintų  kompetencijų,  reikalingų  skirtingiems kompiuterių  tinklų  derintojo  veiklos  procesams:  nesudėtingų  sistemų  dizaino  ir  architektūros techninių  sąlygų,  duomenų  modelių  derinimui,  kompiuterinių  tinklų  komponenčių  derinimui, kibernetinės  saugos  taikymui,  naujų  darbo  vietų  įrengimui,  tinklų  inventorizacijos  procedure priežiūrai, tinklo duomenų srautų stebėjimui.

Norintiems siekti kompiuterių tinklo derintojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.

Asmuo įgijęs kompiuterių tinklų derintojo kvalifikaciją gebės:

 • Parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinklą;
 • Eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą;
 • Parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas;
 • Stebėti ir suprasti duomenų srautą, pažinti protokolus ir jungtis;
 • Analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones;
 • Derinti įvairias operacines sistemas;
 •  Planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus;
 •  Naudotis duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis;

Vieno dalyvio mokymo kaina – 1.450,00 EUR (5.006,56 Lt)

Programos aprašas

MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – M44061113 810 val. (21 savaitė)

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė mokymo programa skirta parengti multimedijos paslaugų teikėjus, išmanančius kompiuterinės grafikos darbą, dvimatę ir trimatę animaciją, kompiuterinę grafiką, vaizdo ir garso produktų kūrimą, vaizdo ir garso medžiagos redagavimą, montažą bei tinklalapių projektavimą ir kūrimą.

Programa skirta asmenims įgijusiems vidurinį išsilavinimą.

Turintys multimedijos teikėjo kvalifikaciją galės dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose.

Asmuo įgijęs multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikaciją gebės:

 • Eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą;
 • Parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas;
 • Derinti įvairias operacines sistemas;
 • Redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą;
 • Kurti, montuoti ir taikyti garso takelį;
 • Kurti ir apdoroti animaciją ir trimatę grafiką;
 • Kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus;
 • Projektuoti, kurti ir administruoti tinklapius;
 • Fotografuoti pagal vartotojo poreikius, vertinti fotografijas.

Vieno dalyvio mokymo kaina – 1.450,00 EUR (5.006,56 Lt)

Programos aprašas

ŽINIATINKLIO PROGRAMUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA - M44061105 1080 val. (30 savaičių)

Modulinės žiniatinklio programuotojo mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, gebantį dirbti įmonėse, kurios specializuojasi internetinių puslapių ir jiems skirtų taikomųjų programėlių kūrime.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas kvalifikuotam žiniatinklio programuotojui, turinčiam fundamentalių žinių apie pagrindines programavimo kalbas, gebančiam jas  pritaikyti projektuojant ir kuriant programėles žiniatinkliams.

1.2. Įgyjamos kompetencijos

Asmuo įgijęs žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją gebės:

 • Eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti operacines sistemas;
 • Pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams;
 • Projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius;
 • Pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis;
 • Kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus;
 • Taikyti logines funkcijas programavime;.
 • Taikyti objektinio programavimo technologija kuriant internetinius puslapius su tam pritaikyta programavimo kalba;
 • Kurti, testuoti ir talpinti internetinėje parduotuvėje nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems įrenginiams bei išmanyti XML, jQuery ir AngularJS karkasų naudojimą internetiniuose puslapiuose.
 • Analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones.

Vieno dalyvio mokymo kaina – 1.850,00 EUR (6.387,68 Lt)

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook