Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

“Erasmus+” tarptautinis seminaras Suomijoje

Kauno informacinių technologijų mokyklos projektų vadovė Irma Šiaulytė 2019 m. lapkričio 11-13 d. dalyvavo Helsinkyje vykusiame tarptautiniame kontaktiniame Erasmus+ programos seminare „Project Incubator – The Future of VET“. Seminare dalyvavo įvairių mokymo įstaigų ir organizacijų atstovai iš daugiau nei 15 Europos šalių. Bendra kontaktinio seminaro idėja buvo surasti partnerius, turinčius panašias projektų idėjas ir plėtoti naujus KA2 strateginių partnerysčių projektus. To pasekoje, buvo užmegzti kontaktai su 5 Europos šalių atstovais iš įvairiųmokymo sektorių ir pradėtas rengti bendras tarptautinis strateginių partnerysčių projektas, kurio tema „Management Competencies for Future VET“. Taip pat, siekiant plėsti tarptautinį partnerių tinklą, gerinti mokinių, profesijos ir bendrojo lavinimo mokytojų darbų kokybę išvažiuojant į mobilumo projektus, buvo užmegzti nauji kontaktai KA1 projektinės veiklos plėtotei. Seminaras suteikė galimybę įgyti naujos patirties, atrandant naujus tobulėjimo būdus projektų planavime ir idėjų formavime, ypatingą dėmesį skiriant tarptautiniam bendradarbiavimui.

Dalinkimės...Share on Facebook