Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Darbuotojų mokymas: mokymo ir profesinio tobulėjimo būdai

Apie projektą

 „Darbuotojų mokymas: mokymo ir profesinio tobulėjimo būdai“, Erasmus+

Sutarties numeris 2019-1-LT01-KA101-060352
Programa Erasmus+
Projekto koordinatorius Kauno informacinių technologijų mokykla
Projekto partneriai Italija, HumaCapiAct

Ispanija, Esmovia – Sistema Practices s.l.

Projekto pradžia 2019-09-01
Projekto pabaiga 2020-08-31
Projekto dalyviai 9 profesinio ir bendrojo lavinimo dalykų mokytojai.
Projekto santrauka „Darbuotojų mokymas: mokymo ir profesinio tobulėjimo būdai“ – tai Erasmus+ programos projektas profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo darbuotojų mobilumui, truksiantis vienerius metus, pradedant vykdyti nuo 2019 m. rugsėjo 1d. Tai tarptautinio bendradarbiavimo projektas, kurio metu 9 profesinio/bendrojo lavinimo mokytojai vyks į priimančiąsias mokyklas, įmones ir organizacijas Ispanijoje ir Italijoje. Pagrindinės projekto veiklos – tai savaitės trukmės kursai.

 

Įgyvendindami projektą atsižvelgiame į mokyklos strateginiame plane apsibrėžtus poreikius ir siekiame:

• Kelti bendrojo lavinimo dalykų mokytojų motyvaciją – skatinti ir/ar išlaikyti norą būti veiksmingam ir veikti dėl pačios veiklos;

• Kelti bendrojo lavinimo dalykų mokytojų profesinės komunikacijos, naujų technologijų ir informacijos valdymo, asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo, mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų/poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių motyvavimo kompetencijas;

• Didinti mokyklos tarptautiškumo plėtrą, tobulinant mokytojų užsienio kalbos žinias.

 

Projekto tikslams įgyvendinti pasirinkta kursų veikla. Kursų turinį sudarys teorinė medžiaga ir praktinė veikla, įvairių metodų bandymas, kuriuos vėliau mokytojai galės praktiškai pritaikyti savo darbe.

Kursų temos:

• Pedagogika ir didaktika;

• IKT – naujos technologijos – skaitmeninis raštingumas;

• Naujos inovatyvios mokymo programos/pedagoginiai metodai/kvalifikacijos tobulinimo kursų kūrimas.

 

Didžiausia tiesioginė nauda, gauta iš sėkmingai įgyvendinto projekto, numatoma ši:

• Sukurti nauji ar patobulinti esami metodai, technologijos, naudojamos mokykloje;

• Išplėsti ir/ar sustiprėję bendradarbiavimo ryšiai bei galimybės;

• Pagerėjęs mokyklos žinomumas;

• Padidėjusios bendrojo ugdymo darbuotojų kompetencijos;

• Padidėjusi mokinių motyvacija, įtraukti į ugdymo procesą tėvai;

• Įvairių naujų metodų ir formų mokinių ugdymui, įtakojančių mokinių ugdymosi pasiekimų rezultatus, pritaikymas;

• Pagerėjęs informacinių technologijų naudojimas, naudojant kompiuterio techninę ir programinę įrangą, pagrindines interneto paslaugas mokymo/si procese, ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją;

• Gerėjantis ugdymo/si aplinkos kūrimas, sistemingai ugdant mokinių informacinę kultūrą plėtojant jų kompiuterinį raštingumą;

• Tobulinami dėstomų dalykų turiniai, mokymo metodika bei pagerėjęs mokymo/si proceso valdymas;

• Mokinių pasiekimų, pažinimo ir pažangos vertinimo, kaip būtų galima kurti pokyčiams palankią ugdymo/si aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais, taikymas.

 

Darbuotojų atranka

Informacija ruošiama.

Naujienos

Dalinkimės...Share on Facebook