Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Finansinių paslaugų teikėjas

Ką aš sugebėsiu?

Programos paskirtis – modulinė finansinių paslaugų teikėjo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą finansinių paslaugų teikėją, gebantį vertinti kliento poreikius ir parduoti finansines paslaugas klientui (geba lyginti paslaugas ir informuoti klientą apie jų privalumus). Finansinių paslaugų teikėjas išmano kitus banko ir finansų įstaigų produktus, prireikus pasiūlo klientams kreiptis į konkrečius specialistus.

Finansinių paslaugų teikėjo tikslas – aptarnauti klientus ir parduoti mažmeninius banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktus.

Svarbiausios finansinių paslaugų teikėjo veiklos sritys: klientų aptarnavimas, banko, draudimo ir kitų finansų įstaigų produktų pardavimas, dokumentų tvarkymas.

Programoje mokoma: informacinių komunikacinių technologijų, finansinių operacijų grynaisiais pinigais, mokėjimų pavedimu, darbo su klientais, elektroninių paslaugų, profesinės užsienio kalbos pagrindu, banko sąskaitų ir mokėjimų kortelių, taupymo, kreditavimo, draudimo.

Finansinių paslaugų teikėjui svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi, energingumas, aktyvumas, atsakomybė.

Praktika atliekama finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.
Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.

Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacija suteikiama baigus visą modulinę mokymo programą ir įgijus programoje apibrėžtas kompetencijas.

Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas, ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos:

Privalomos kompetencijos:

 • Atlikti finansinės operacijas grynaisiais pinigais;
 • Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu;
 • Naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis teikiant finansines paslaugas;
 • Bendrauti ir pildyti dokumentaciją užsienio kalba teikiant finansines paslaugas;
 • Dirbti su klientais;
 • Tvarkyti banko sąskaitas ir mokėjimų korteles;
 • Konsultuoti taupymo klausimais;
 • Teikti konsultacijas apie kreditavimo produktus;
 • Teikti konsultacijas apie draudimo produktus;
 • Teikti elektronines paslaugas.Pasirenkamos kompetencijos:
 • Konsultuoti taupymo klausimais;
 • Tvarkyti įmonės apskaitos dokumentus;
 • Bendrauti ir pildyti dokumentaciją užsienio kalba teikiant finansines paslaugas.Įgijus Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
  Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė


Baigusiems 12 kl. –  1 m.

 • Mokymas(is) – tik dieninis.
 • Mokama stipendija.
 • Mokslas – nemokamas.
 • Stojamųjų egzaminų – nėra.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook