Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Finansinių paslaugų teikėjas

Ką aš sugebėsiu?

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti.

Programa su kodu P42041201 skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą. Mokiniai kartu su profesija mokysis pagal vidurinio ugdymo programą. Programos apimtis – 90 mokymosi kreditų.

Programos su kodais P43041201, T43041202 skirtos turintiems vidurinį išsilavinimą. P43041201 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų, T43041202 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 70 mokymosi kreditų.

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti klientus, atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais ir mokėjimų nurodymus pavedimu, atlikti bankines operacijas, parduoti kreditavimo produktus, parduoti taupymo ir (ar) draudimo produktus, tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus, registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.

Asmuo, įgijęs finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, galės dirbti savivaldybių finansų tarnybose, bankuose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, kopijavimo aparatas, skenavimo aparatas, daugiafunkcinis aparatas, pinigų tikrinimo ir skaičiavimo aparatas, duomenų apdorojimo ir biuro programinė įranga, kita biuro įranga.

Finansinių paslaugų teikėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas.

Mokymosi trukmė


Baigusiems 12 kl. – 1 m. kodu P43041201

Turintiems kvalifikaciją – 6 mėn. kodu T43041202

  • Mokymas(is) – tik dieninis.
  • Mokama stipendija.
  • Mokslas – nemokamas.
  • Stojamųjų egzaminų – nėra.

Programos aprašas

Dalinkimės...Share on Facebook