Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
8 (37) 201710 info@kitm.lt

Baigusiems 8 kl.

Baigusius 8 klases mokinius priimame į I gimnazijos klasę (9 klasę).

Priimami mokiniai, siekiantys ateitį sieti su informacinėmis technologijomis ir administraciniu darbu.

Stojantieji laiko bendrųjų gebėjimų testą.

 

Į priėmimo komisiją mokiniai kviečiami su tėvais (globėjais) ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. 8 kl. baigimo pažymėjimą (originalą).
  2. Sveikatos pažymą 027-1/a forma.
  3. Keturias foto nuotraukas (3×4 cm).
  4. Gimimo liudijimą arba asmens tapatybės kortelę.

   Dvejus mokymosi metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų, vietoj technologijų dalyko mokysis “Įvado į profesijas“, kur susipažins su mokykloje rengiamomis pirminio profesinio rengimo programomis Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir galės pasirinkti vieną iš minėtų profesinio mokymo programų ir mokytis jos kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.)

 
Mokslas nemokamas

Dalinkimės...Share on Facebook