Laisvės al. 33, Kaunas | Kęstučio g. 53, Kaunas
+370 600 63 439 info@kitm.lt

Baigusiems 8 kl.

Baigusius 8 klases mokinius priimame į gimnazijos I klasę (9 klasę) kartu pasirenkant vieną iš specialybių:

Priimami mokiniai, siekiantys ateitį sieti su informacinėmis technologijomis.

Stojantieji užpildo nustatytos tvarkos prašymą (pildo mokykloje) ir pateikia šiuos dokumentus: 

  1. 8 kl. baigimo pažymėjimą (originalą). Mokiniai, turintys neigiamus pažymius, nepriimami.
  2. Sveikatos pažymą 027-1/a forma.
  3. Dvi foto nuotraukas (3×4 cm).
  4. Gimimo liudijimą arba asmens tapatybės kortelę.

Dvejus mokymosi metus (I – II gimnazijos klasės) mokiniai mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą visų 9-10 klasės bendrojo ugdymo dalykų, kartu mokysis pasirinktos profesinio mokymo programos (specialybės) modulius.

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgis pagrindinį išsilavinimą ir toliau tęs profesinio mokymo  mokymąsi kartu su  su vidurinio ugdymo programa III-IV gimnazijos klasėse (11-12 kl.).

Per 4 metus mokinys įgis vidurinį išsilavinimą ir baigs profesinio mokymo programą, įgydamas pasirinktą specialybę.

Mokama stipendija.

Mokslas nemokamas.

 

 

Dalinkimės...Share on Facebook